KOWARIANCJA

Zwraca wartość kowariancji, tzn. średniej iloczynów odchyleń każdej pary punktu danych. Kowariancji należy używać do określania zależności pomiędzy dwoma zbiorami danych. Na przykład można sprawdzić, czy większe przychody związane są z wyższym poziomem wykształcenia.

Składnia

KOWARIANCJA(tablica1;tablica2)

Tablica1     to pierwszy zakres komórek zawierających liczby całkowite.

Tablica2     to drugi zakres komórek zawierających liczby całkowite.

Spostrzeżenia

  • Argumenty muszą być liczbami albo nazwami, tablicami lub odwołaniami, które zawierają liczby.
  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są natomiast uwzględniane.
  • Jeśli argumenty tablica1 i tablica2 mają różną liczbę punktów danych, funkcja KOWARIANCJA zwraca wartość błędu #N/D!.
  • Jeśli argumenty tablica1 lub tablica2 są puste, funkcja KOWARIANCJA zwraca wartość błędu #DZIEL/0!.
  • Kowariancja to:

Równanie

gdzie

x i y

są wynikami funkcji ŚREDNIA(tablica1) i ŚREDNIA(tablica2), a n jest wielkością próbki.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Pokaż Jak skopiować przykład

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Rys. 1  Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Dane1 Dane2
3 9
2 7
4 12
5 15
6 17
Formuła Opis (wynik)
=KOWARIANCJA(A2:A6;B2:B6) Kowariancja, średnia iloczynów odchyleń dla każdej pary podanych punktów danych (5,2)
 
 
Dotyczy:
Excel 2003