Kopiowanie określonej zawartości lub określonych atrybutów komórki w arkuszu

Określoną zawartość lub określone atrybuty komórki, takie jak formuły, formaty czy komentarze, można kopiować i wklejać ze Schowka w arkuszu (arkusz: Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy z danymi. Nazywany jest również arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumny i wiersze. Arkusz jest zawsze przechowywany w skoroszycie.) przy użyciu polecenia Wklej specjalnie.

Uwaga    Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania komórek i ich zawartości, zobacz Przenoszenie lub kopiowanie komórek i zawartości komórek.

 1. W arkuszu zaznacz komórki zawierające dane lub atrybuty, które chcesz skopiować.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku.

Obraz Wstążki programu Excel

Skrót klawiaturowy  Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 1. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania (obszar wklejania: Miejsce docelowe danych, które zostały wycięte lub skopiowane przy użyciu Schowka pakietu Office.).

 Porada   Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

Skrót klawiaturowy  Można również nacisnąć klawisze CTRL+ALT+V.

 1. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wkleić dane statyczne, kliknij odpowiedni atrybut skopiowanych danych.
Opcja Działanie
Wszystko Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania.
Formuły Powoduje wklejenie tylko formuł wprowadzonych na pasku formuły.
Wartości Powoduje wklejenie tylko wartości wyświetlanych w komórkach.
Formaty Powoduje wklejenie tylko formatowania komórek.
Komentarze Powoduje wklejenie tylko komentarzy dołączonych do komórki.
Sprawdzanie poprawności Powoduje wklejenie do obszaru wklejania reguł sprawdzania poprawności danych kopiowanych komórek.
Użyj wyłącznie motywu źródłowego Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i jej formatowania za pomocą motywu zastosowanego do danych źródłowych.
Wszystko poza obramowaniem Powoduje wklejenie całej zawartości komórki z formatowaniem motywu dokumentu zastosowanym do skopiowanych danych.
Szerokości kolumn Powoduje wklejenie szerokości kolumny lub zakresu kolumn do innej kolumny lub zakresu kolumn.
Formuły i formaty liczb Powoduje wklejenie tylko formuł i wszystkich opcji formatowania liczb z wybranych komórek.
Wartości i formaty liczb Powoduje wklejenie tylko wartości i opcji formatowania liczb z wybranych komórek.
 • Aby wkleić połączone dane, kliknij opcję Wszystko lub Wszystko poza obramowaniem.
 1. W razie potrzeby wykonaj dowolne z następujących czynności:
Opcja Działanie
Brak Powoduje wklejenie zawartości obszaru kopiowania bez operacji matematycznej.
Dodaj Powoduje dodanie wartości z obszaru kopiowania do wartości z obszaru wklejania.
Odejmij Powoduje odjęcie wartości z obszaru kopiowania od wartości z obszaru wklejania.
Przemnóż Powoduje pomnożenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.
Podziel Powoduje podzielenie wartości z obszaru wklejania przez wartości z obszaru kopiowania.
 •  Uwaga   Operacje matematyczne można stosować tylko do wartości. Aby można było wybrać opcję inną niż Brak, należy wybrać w obszarze Wklej opcję Wszystko, Wartości, Wszystko poza obramowaniem lub Wartości i formaty liczb.

 • Aby zapobiec zastępowaniu wartości w obszarze wklejania, gdy w obszarze kopiowania występują puste komórki, wybierz opcję Pomijaj puste.
 • Aby zamienić kolumny ze skopiowanymi danymi na wiersze (lub odwrotnie), wybierz opcję Transpozycja.

Uwaga    W zależności od typu kopiowanych danych oraz wybranych opcji w obszarze Wklejanie niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Aby połączyć wklejone dane z danymi oryginalnymi, kliknij opcję Wklej łącze.

Po wklejeniu łącza do skopiowanych danych w skopiowanej komórce lub w skopiowanym zakresie komórek w nowej lokalizacji zostaje wprowadzone odwołanie bezwzględne.

Uwaga    Opcja Wklej łącze jest dostępna tylko wtedy, gdy w oknie dialogowym Wklejanie specjalne w obszarze Wklej wybrano opcję Wszystko lub Wszystko poza obramowaniem.

 Porada   Skopiowane formuły lub wartości albo połączone dane można też wstawić do obszaru wklejania przez kliknięcie przycisku Wklej (na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek), a następnie kliknięcie pozycji Formuły, Wklej wartości lub Wklej łącze.

 
 
Dotyczy:
Excel 2010