Konwertowanie kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny

Spójrz na następującą kolumnę tekstu:

Nabiał
Mięso
Napoje
Bakalie

Wyobraź sobie, że chcesz przekształcić tę kolumnę w wiersz, który wygląda tak:

Nabiał     Mięso        Napoje Bakalie  

Możesz także wyobrazić sobie odwrotną sytuację — potrzebę przekształcenia wiersza w kolumnę.

Ręczne przenoszenie danych po jednym elemencie byłoby niezwykle żmudne. Aby zaoszczędzić czas, możesz szybko przekonwertować kolumnę danych na wiersz lub odwrotnie za pomocą polecenia Wklej specjalnie.

Przenoszenie danych między wierszami i kolumnami

  1. Skopiuj dane znajdujące się w kolumnie (lub w kilku kolumnach) albo w wierszu (lub w kilku wierszach).
  2. Zanim wkleisz skopiowane dane, kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą komórkę docelową (pierwszą komórkę wiersza lub kolumny, w której chcesz wkleić dane), a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.
  3. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne zaznacz pole wyboru Transpozycja, a następnie kliknij przycisk OK.

Pole wyboru Transpozycja znajduje się w prawym dolnym rogu okna dialogowego:

Okno dialogowe Wklejanie specjalne

Program Excel wklei dane w wierszu lub kolumnie, rozpoczynając od pierwszej komórki.

 Uwagi 

  • Kolumny i wiersze nie mogą zachodzić na siebie. Jeśli na przykład zaznaczysz wartości w kolumnie C, a następnie spróbujesz wkleić je w wierszu zachodzącym na kolumnę C, program Excel wyświetli komunikat o błędzie. Kiedy wklejasz kolumnę lub wiersz, obszar docelowy musi znajdować się poza obszarem zawierającym oryginalne wartości.
  • Przy kopiowaniu i wklejaniu danych pochodzących z więcej niż jednej kolumny, program Excel umieszcza dane z lewej skrajnej kolumny w pierwszym wierszu od góry. Jeśli na przykład skopiujesz dane z kolumn A i B arkusza i wkleisz je w wierszu 1 innego arkusza, program Excel umieści dane z kolumny A w wierszu 1, dane z kolumny B w wierszu 2 i tak dalej.
  • Jeśli polecenie Wklej specjalnie nie jest wyświetlone, pamiętaj, że pierwszą komórkę docelową należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. To polecenie można także znaleźć w menu Edycja. Jeśli nadal nie możesz znaleźć tego polecenia, upewnij się, że używasz programu Excel 2000 lub nowszego.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003