JEŻELI, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji (funkcja: Uprzednio napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.)JEŻELI w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja JEŻELI zwraca jedną wartość, jeśli podany warunek ma wartość PRAWDA, albo inną wartość, jeśli ten warunek ma wartość FAŁSZ. Na przykład formuła =JEŻELI(A1>10;"Więcej niż 10";"10 lub mniej") zwraca „Więcej niż 10”, jeżeli wartość A1 jest większa niż 10, lub „10 lub mniej”, jeżeli wartość A1 jest mniejsza niż lub równa 10.

Składnia

IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Składnia funkcji JEŻELI obejmuje następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

  • test_logiczny     Argument wymagany. Dowolna wartość lub wyrażenie, które można przyjmować wartości PRAWDA lub FAŁSZ. Na przykład A10=100 to wyrażenie logiczne. Jeśli wartość umieszczona w komórce A10 jest równa 100, wyrażenie będzie miało wartość PRAWDA. W przeciwnym wypadku wyrażenie będzie miało wartość FAŁSZ. Argument ten może zawierać dowolny operator obliczeń porównawczych.
  • wartość_jeżeli_prawda     Argument opcjonalny. Wartość zwracana, gdy argument test_logiczny ma wartość PRAWDA. Jeśli na przykład ten argument jest ciągiem tekstowym „W ramach budżetu”, a argument test_logiczny ma wartość PRAWDA, to funkcja JEŻELI zwróci tekst „W ramach budżetu”. Jeśli argument test_logiczny ma wartość PRAWDA, a argument wartość_jeżeli_prawda zostanie pominięty (to znaczy po argumencie test_logiczny jest jedynie średnik), to funkcja JEŻELI zwróci wartość 0 (zero). Aby wyświetlić wyraz PRAWDA, jako argumentu wartość_jeżeli_prawda należy użyć wartości logicznej PRAWDA.
  • wartość_jeżeli_fałsz     Argument opcjonalny. Wartość zwracana, gdy argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ. Jeśli na przykład ten argument jest ciągiem tekstowym „Budżet przekroczony”, a argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ, funkcja JEŻELI zwróci tekst „Budżet przekroczony”. Jeżeli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ, a argument wartość_jeżeli_fałsz zostanie pominięty (to znaczy nie ma średnika po argumencie wartość_jeżeli_prawda), to funkcja JEŻELI zwróci wartość logiczną FAŁSZ. Jeżeli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ, a argument wartość_jeżeli_fałsz jest pusty (to znaczy po argumencie wartość_jeżeli_prawda znajduje się tylko średnik), to funkcja JEŻELI zwróci wartość 0 (zero).

Spostrzeżenia

Przykłady

Za pomocą pokazanego tutaj osadzonego skoroszytu można zapoznać się z przykładami zastosowania tej funkcji. Można przejrzeć i zmienić istniejące formuły, wprowadzić własne i zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat działania tej funkcji.

Przykład 1

W tych przykładach użyto funkcji JEŻELI, aby przetestować wartości w komórce i zwrócić ciąg tekstowy lub przeprowadzić działanie matematyczne, a następnie zwrócić wartość opartą na wyniku.

EWA1

Przykład 2

W tych przykładach użyto funkcji JEŻELI, aby przetestować wartości w komórce i zwrócić ciąg tekstowy na podstawie wyniku.

EWA2

Przykład 3

W tych przykładach "zagnieżdżono" funkcję JEŻELI w innej funkcji JEŻELI, aby zwrócić wyniki na podstawie komórki. Jeśli wynikiem pierwszej funkcji JEŻELI jest wartość Prawda (>89), zostanie zwrócona pierwsza z określonych wartości („5”). Jeśli wynikiem jest wartość Fałsz, druga funkcja JEŻELI sprawdza, czy wartość jest większa niż 79, a jeśli tak, zwraca wartość „4”, a dodatkowe funkcje JEŻELI sprawdzają wartości dla ocen „3”, „2” i „1”.

EWA3

Przykład 4

W tych przykładach przedstawiono alternatywę do „zagnieżdżania” funkcji JEŻELI — funkcję WYSZUKAJ — w celu zwrócenia ocen w zależności od wartości w komórce.

EWA4

Aby popracować bardziej szczegółowo nad tym skoroszytem, można go pobrać na komputer i otworzyć w programie Excel. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie osadzonego skoroszytu z usługi OneDrive i otwieranie go na komputerze.

 
 
Dotyczy:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online dla profesjonalistów i małych firm, SharePoint Online dla przedsiębiorstw, Excel 2007, Excel 2003