ILOCZYN, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ILOCZYN (funkcja: Uprzednio napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.) w programie Microsoft Office Excel.

Opis

Funkcja ILOCZYN mnoży wszystkie liczby podane jako argumenty i zwraca ich iloczyn. Jeśli na przykład komórki A1 i A2 zawierają liczby, można użyć formuły =ILOCZYN(A1; A2), aby pomnożyć te dwie liczby przez siebie. Tę samą operację można wykonać za pomocą operatora matematycznego mnożenia (*), na przykład =A1 * A2.

Funkcja ILOCZYN jest przydatna, gdy zachodzi konieczność mnożenia wielu komórek jednocześnie. Na przykład formuła =ILOCZYN(A1:A3; C1:C3) odpowiada wykonaniu działania =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Składnia

ILOCZYN(liczba1; [liczba2]...)

Składnia funkcji ILOCZYN obejmuje następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

 Uwaga   Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, obliczane będą wyłącznie liczby zawarte w danej tablicy czy odwołaniu. Pominięte zostaną puste komórki, wartości logiczne oraz tekst w tablicy lub odwołaniu.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład?

  1. Zaznacz przykład w tym artykule. Jeśli kopiujesz przykład w aplikacji Excel Web App, skopiuj i wklej każdą komórkę pojedynczo.

 Ważne   Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  3. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V. Jeśli pracujesz w aplikacji Excel Web App, powtórz kopiowanie i wklejanie dla każdej komórki w przykładzie.

 Ważne   Aby przykład działał poprawnie, musi zostać wklejony do komórki A1 w arkuszu.

  1. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza można dopasować go do własnych potrzeb.


 
1
2
3
4
5

6

7


8
A B C
Dane
5
15
30
Formuła Opis Wynik
=ILOCZYN(A2:A4) Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4. 2250
=ILOCZYN(A2:A4; 2) Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4, a następnie mnoży wynik przez 2. 4500
=A2*A3*A4 Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4 przy użyciu operatorów matematycznych zamiast funkcji ILOCZYN. 2250
 
 
Dotyczy:
Excel 2007