ILOCZYN

Mnoży wszystkie liczby podane jako argumenty i zwraca ich iloczyn.

Składnia

ILOCZYN(liczba1;liczba2;...)

Liczba1; liczba2;...     to od 1 do 30 liczb, które mają być pomnożone.

Spostrzeżenia

  • Obliczane są argumenty będące liczbami, wartościami logicznymi lub tekstowymi reprezentacjami liczb. Natomiast argumenty typu wartości błędów czy teksty, których nie można przekształcić na liczby, powodują błędy.
  • Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, to obliczane będą wyłącznie liczby zawarte w danej tablicy czy odwołaniu. Pominięte zostaną puste komórki, wartości logiczne, tekst lub wartości błędów w tablicy lub odwołaniu.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Wybierz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Wybieranie przykładu z Pomocy

Wybieranie przykładu z Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
3
4
A
Dane
5
15
30
Formuła Opis (wynik)
=ILOCZYN(A2:A4) Mnoży powyższe liczby (2250)
=ILOCZYN(A2:A4; 2) Mnoży powyższe liczby i liczbę 2 (4500)
 
 
Dotyczy:
Excel 2003