Grupowanie, rozgrupowywanie lub ponowne grupowanie obiektów

Wykonaj jedną z następujących czynności: 

PokażGrupowanie obiektów

  1. Zaznacz obiekty, które chcesz zgrupować.

Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij je kolejno, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.

  1. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Rysowanie kliknij przycisk Rysuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

PokażRozgrupowywanie obiektów

  1. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować.
  2. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Rysowanie kliknij przycisk Rysuj, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

Aby kontynuować rozgrupowywanie, po pojawieniu się okna komunikatu kliknij przycisk Tak.

Aby zmienić pojedynczy obiekt, kontynuuj zaznaczanie i rozgrupowywanie obiektów do momentu, aż żądany obiekt stanie się dostępny.

  1. Do zmiany obiektu użyj narzędzi dostępnych na pasku narzędzi Rysowanie.

PokażPonowne grupowanie obiektów

 Uwaga   Po zgrupowaniu obiektów (obiekt: Tabela, wykres, grafika, równanie lub inna forma informacji. Obiekty utworzone w jednej aplikacji, na przykład arkusze kalkulacyjne, a także połączone z inną aplikacją lub w niej osadzone nazywane są obiektami OLE.) można wciąż zaznaczyć dowolny pojedynczy w obrębie grupy (grupa: Kolekcja obiektów, która zachowuje się jak jeden obiekt przy przenoszeniu, zmianie rozmiaru i obracaniu ich. Grupa może składać się z wielu zestawów grup.), zaznaczając najpierw grupę. Następnie należy kliknąć obiekt, który ma zostać zaznaczony.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003