Funkcje tekstowe

Funkcja Opis
ASC Zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).
BAHTTEXT Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).
ZNAK Zwraca znak o podanym numerze kodu.
OCZYŚĆ Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane.
KOD Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.
ZŁĄCZ.TEKSTY Łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst.
KWOTA Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy $ (dolar).
PORÓWNAJ Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne.
ZNAJDŹ, ZNAJDŹB Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).
ZAOKR.DO.TEKST Formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych.
JIS Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).
LEWY, LEWYB Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.
DŁ, DŁ.B Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.
LITERY.MAŁE Konwertuje litery w tekście na małe.
FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.
PHONETIC Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.
Z.WIELKIEJ.LITERY Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą.
ZASTĄP, ZASTĄP.B Zastępuje znaki w tekście.
POWT Powtarza tekst określoną liczbę razy.
PRAWY, PRAWY.B Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.
SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter).
PODSTAW Zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym.
T Konwertuje argumenty na tekst.
TEKST Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY Usuwa spacje z tekstu.
LITERY.WIELKIE Konwertuje litery w tekście na wielkie.
WARTOŚĆ Konwertuje argument tekstowy na liczbę.
 
 
Dotyczy:
Excel 2007