Strona 1 z 19POPRZEDNIADALEJ

Funkcje statystyczne programu Excel

Używanie programu Excel do obliczeń statystycznych
Dowiedz się, jak używać funkcji statystycznych i formuł programu Microsoft Office Excel 2003. Kurs obejmuje informacje podstawowe i wyjaśnia, jak wybierać odpowiednią funkcje. Dowiedz się także, jak rozwiązywać najczęściej występujące problemy.

Informacje o tym kursie

Kurs obejmuje następujące elementy:

  • Trzy samodzielnie realizowane lekcje i sesje ćwiczeniowe, dzięki którym zdobywa się doświadczenie praktyczne.
  • Krótki test na końcu każdej lekcji (testy nie są oceniane).
  • Podręczną kartę informacyjną, którą można wyodrębnić z kursu.

Cele

W tym kursie uwzględniono następujące zagadnienia:

  • Używanie funkcji statystycznych w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.
  • Określanie, która funkcja statystyczna powinna zostać użyta w danej sytuacji.
  • Unikanie typowych błędów podczas używania tych funkcji.
  • Wyjaśnienie, dlaczego niektóre formuły używające funkcji statystycznych zwracają dokładniejsze wyniki w programie Excel 2003.

Bez względu na to, czy szukasz podstawowych informacji o używaniu funkcji statystycznych w programie Excel czy też, będąc ekspertem w dziedzinie statystyki, zastanawiasz się, dlaczego w programie Excel 2003 otrzymujesz dokładniejsze wyniki, w tym kursie znajdziesz coś dla siebie.

Jeśli jesteś użytkownikiem początkującym, poznasz podstawy budowania formuł w programie Excel. Bardziej doświadczeni użytkownicy zdobędą dodatkowe informacje na temat wybierania właściwych funkcji w danych okolicznościach i rozwiązywania niektórych typowych problemów.

Aby dowiedzieć się więcej o tym kursie, przeczytaj omówienie na środku tej strony lub spis treści w lewej kolumnie.Po przeczytaniu tej strony kliknij łącze Dalej, aby rozpocząć pierwszą lekcję.


Przed rozpoczęciem

Ukończenie kursu wymaga podstawowej wiedzy o używaniu formuł w programie Excel. Najważniejsze informacje na ten temat zawiera kurs „Znajdowanie funkcji i wprowadzanie argumentów”.

Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem programu Excel, możesz przejść prosto do lekcji 3, aby dowiedzieć się, jakie udoskonalenia wprowadzono do formuł statystycznych w programie Excel 2003.

Strona 1 z 19POPRZEDNIADALEJ