Dzielenie liczb

Załóżmy, że trzeba ustalić liczbę osobogodzin dla całego projektu (łączna liczba godzin projektu / łączna liczba osób w projekcie) lub faktyczną liczbę kilometrów na jeden litr paliwa dla ostatniej podróży (łączna liczba kilometrów / łączna liczba litrów). Liczby można dzielić na wiele sposobów.

Co chcesz zrobić?


Dzielenie liczb w komórce

Do wykonywania tego zadania służy operator arytmetyczny / (ukośnik).

Na przykład po wpisaniu w komórce formuły =10/5 zostanie wyświetlony wynik 2.

 Ważne   Należy pamiętać, aby przed wprowadzeniem liczb i operatora / wpisać w komórce znak równości (=), ponieważ bez niego w programie Excel wpisany ciąg zostanie zinterpretowany jako data. Na przykład wpisanie w programie Excel ciągu 30/7 może spowodować wyświetlenie w komórce daty 30-lip. Jeśli na przykład w komórce zostanie wpisana wartość 36/12, w programie Excel zostanie ona najpierw przekonwertowana na datę w formacie 1936-12-01, a następnie w komórce zostanie wyświetlona data 01-gru.

 Uwaga    W programie Excel nie istnieje funkcja PODZIEL.

Początek strony Początek strony

Dzielenie liczb za pomocą odwołań do komórek

Zamiast wpisywać liczby do podzielenia bezpośrednio w formule, można je wskazać przy użyciu odwołań do komórek, takich jak A2 i A3.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
3
A
Dane
15000
12
Formuła Opis (wynik)
=A2/A3 Dzieli liczbę 15 000 przez liczbę 12. (1250)

Początek strony Początek strony

Dzielenie kolumny liczb przez stałą liczbową

Załóżmy, że każdą komórkę w kolumnie zawierającej siedem liczb należy podzielić przez liczbę zawartą w innej komórce. W tym przykładzie dzielnik znajduje się w komórce C2 i ma wartość 3.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C
Dane Formuła Stała
15000 =A2/$C$2 3
12 =A3/$C$2
48 =A4/$C$2
729 =A5/$C$2
1534 =A6/$C$2
288 =A7/$C$2
4306 =A8/$C$2
  1. Wpisz formułę =A2/$C$2 w komórce B2. Upewnij się, że przed literą C i cyfrą 2 w formule znajduje się symbol $.
  2. Przeciągnij formułę z komórki B2 w dół do innych komórek w kolumnie B.

 Uwaga   

Ponieważ został użyty symbol $, w programie Excel odwołanie do komórki C2 jest traktowane jako „bezwzględne”, co oznacza, że będzie ono zawsze dotyczyć komórki C2 w przypadku skopiowania formuły do innej komórki. Gdyby formuła nie zawierała symboli $, przeciągnięcie jej w dół do komórki B3 spowodowałoby zmianę formuły na =A3/C3. Zmieniona formuła nie mogłaby działać prawidłowo, ponieważ komórka C3 nie zawiera żadnej wartości.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2010