Drukowanie arkusza w orientacji poziomej lub pionowej

Domyślnie program Microsoft Excel drukuje arkusze w orientacji pionowej (wyższe niż szersze). Orientację każdego z arkuszy można zmienić na poziomą (szersze niż wyższe) w dowolnej chwili. Aby wszystkie arkusze były drukowane w orientacji poziomej, można utworzyć szablon, zmienić orientację strony z pionowej na poziomą, a następnie używać utworzonego szablonu jako podstawy wszystkich przyszłych skoroszytów.

Co chcesz zrobić?


Zmienianie orientacji strony w arkuszu

 1. Zaznacz arkusze, dla których chcesz zmienić orientację stron.

PokażJak zaznaczyć arkusze

Aby zaznaczyć następujące elementy Wykonaj te czynności
Pojedynczy arkusz Kliknij kartę arkusza. Karta aktywnego arkusza Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij kartę.Przyciski przewijania kart
Co najmniej dwa przylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.
Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.
Wszystkie arkusze w skoroszycie Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.).
Porada    Po zaznaczeniu kilku arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny, niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony arkusz, a następnie kliknąć w menu skrótów polecenie Rozgrupuj arkusze.


 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja, a następnie kliknij polecenie Pionowa lub Pozioma.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Jeśli nie jest skonfigurowana drukarka, opcja Orientacja jest wyszarzona i nie można jej zaznaczyć. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować drukarkę. Ta opcja będzie wyszarzona także podczas edytowania zawartości komórki. Aby rozwiązać ten problem, należy nacisnąć klawisz ENTER w celu zaakceptowania zmian lub klawisz ESC w celu ich anulowania.

 Porada   Aby wyświetlane obramowania stron wydruku były lepiej wyróżnione, można pracować w widoku Układ strony (karta Widok, grupa Widoki skoroszytu).

Początek strony Początek strony

Zmienianie orientacji strony bezpośrednio przed drukowaniem

 1. Zaznacz arkusz, arkusze lub dane, które chcesz wydrukować.
 2. Kliknij kartę Plik.
 1. Kliknij przycisk Drukuj.

Skrót klawiaturowy  Można także nacisnąć klawisze CTRL+P.

 1. W polu listy rozwijanej Orientacja strony w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 2. Gdy arkusz będzie gotowy do wydrukowania, kliknij przycisk Drukuj.

Tworzenie szablonu z domyślną orientacją poziomą

W celu oszczędzenia czasu można zapisać szablon (szablon: Skoroszyt, który jest tworzony i używany jako podstawa dla innych podobnych skoroszytów. Szablony można tworzyć dla skoroszytów i arkuszy. Szablonem domyślnym dla skoroszytów jest szablon Skoroszyt.xlt, a dla arkuszy szablon Arkusz.xlt.) skoroszytu skonfigurowanego tak, aby był drukowany w orientacji poziomej. Za pomocą tego szablonu można następnie tworzyć inne skoroszyty.

Tworzenie szablonu

 1. Utwórz nowy skoroszyt.
 2. Zaznacz arkusze, dla których chcesz zmienić orientację stron.

PokażJak zaznaczyć arkusze

Aby zaznaczyć następujące elementy Wykonaj te czynności
Pojedynczy arkusz Kliknij kartę arkusza. Karta aktywnego arkusza Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij kartę.Przyciski przewijania kart
Co najmniej dwa przylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.
Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.
Wszystkie arkusze w skoroszycie Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów (menu skrótów: Menu, w którym jest wyświetlana lista poleceń związanych z określonym elementem. Aby wyświetlić menu skrótów, należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy lub nacisnąć klawisze SHIFT+F10.).
Porada    Po zaznaczeniu kilku arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny, niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony arkusz, a następnie kliknąć w menu skrótów polecenie Rozgrupuj arkusze.


 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pozioma.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Jeśli nie jest skonfigurowana drukarka, opcja Orientacja jest wyszarzona i nie można jej zaznaczyć. Aby rozwiązać ten problem, należy skonfigurować drukarkę. Ta opcja będzie wyszarzona także podczas edytowania zawartości komórki. Aby rozwiązać ten problem, należy nacisnąć klawisz ENTER w celu zaakceptowania zmian lub klawisz ESC w celu ich anulowania.

 1. Dostosuj skoroszyt do swoich upodobań.

 Porada   Aby dostosować kilka arkuszy jednocześnie, należy chwilowo zgrupować arkusze, wprowadzić zmiany, a następnie je rozgrupować. Aby zgrupować arkusze, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę u dołu arkusza. W menu skrótów kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze. Na pasku tytułu powinna być widoczna nazwa skoroszytu, a po niej powinien być wyświetlany wyraz [Grupa]. Następnie zmień orientację na poziomą lub wprowadź dowolne inne zmiany. Aby wyłączyć grupowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj arkusze (lub po prostu kliknij inną kartę arkusza). Nie zapomnij rozgrupować arkuszy. Kiedy arkusze są zgrupowane, dowolne zmiany w jednym arkuszu powodują zmiany w pozostałych arkuszach, co prawdopodobnie nie jest pożądane.

 1. Kliknij kartę Plik.
 1. Kliknij pozycję Zapisz jako.
 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę tworzonego szablonu.
 3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon programu Excel (*.xltx) lub pozycję Szablon programu Excel z włączoną obsługą makr (*.xltm), jeśli skoroszyt zawiera makra, które mają być dostępne w szablonie.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Szablon zostanie automatycznie umieszczony w folderze Szablony.

 Porada   Jeśli skoroszyt programu Excel zostanie skopiowany do folderu Szablony, można będzie go używać jako szablonu bez zapisywania w formacie pliku szablonu (xltx lub xltm). W systemie Windows Vista folder Szablony ma zazwyczaj ścieżkę C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony. W systemie Microsoft Windows XP folder Szablony ma zazwyczaj ścieżkę C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony.

 1. Aby utworzyć nowy skoroszyt za pomocą szablonu, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij kartę Plik.
 1. Kliknij pozycję Nowe.
 2. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Moje szablony.
 3. W oknie dialogowym Nowy kliknij dwukrotnie utworzony właśnie szablon.

Program Excel utworzy nowy skoroszyt na podstawie utworzonego szablonu.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2010