DNI.ROBOCZE, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji (funkcja: Uprzednio napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.) DNI.ROBOCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych pomiędzy data_początkowa i data_końcowa. Dni robocze nie zawierają dni końca tygodnia (weekendów) oraz dat oznaczonych jako święta. Funkcję DNI.ROBOCZE należy stosować do obliczania zarobków pracowników, wynikających z łącznej liczby dni przepracowanych w określonym czasie.

 Porada   Aby obliczyć liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych, należy użyć funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND.

Składnia

DNI.ROBOCZE(data_początkowa; data_końcowa; [święta])

W składni funkcji DNI.ROBOCZE występują następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2012 należy użyć funkcji DATA(2012;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2012 r. odpowiada liczba kolejna 40 909, ponieważ przypada 40 909 dni po 1 stycznia 1900 r.
  • Jeśli jakiś z argumentów jest nieprawidłową datą, funkcja DNI.ROBOCZE zwraca wartość błędu #ARG!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Data Opis
2012-10-01 Data rozpoczęcia projektu
2013-03-01 Data zakończenia projektu
2012-11-22 Święto
2012-12-04 Święto
2012-01-21 Święto
Formuła Opis Wynik
=DNI.ROBOCZE(A2;A3) Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01). 110
=DNI.ROBOCZE(A2;A3;A4) Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01) z uwzględnieniem dnia świątecznego 2012-11-22 jako dnia wolnego od pracy. 109
=DNI.ROBOCZE(A2;A3;A4:A6) Liczba dni roboczych między datą początkową (2012-10-01) a datą końcową (2013-03-01) z uwzględnieniem trzech dni świątecznych jako dni wolnych od pracy. 107

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2013