Łączenie tekstu i liczb

Załóżmy, że chcesz utworzyć poprawne gramatycznie zdanie z kilku kolumn danych na potrzeby korespondencji masowej lub sformatować liczby przy użyciu tekstu, ale tak, aby nie miało to wpływu na formuły, w których te liczby są używane. Tekst i liczby można łączyć na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?


Wyświetlanie tekstu przed lub za liczbą w komórce przy użyciu formatu liczbowego

Jeśli kolumna, którą zamierzasz posortować, zawiera zarówno liczby, jak i tekst (na przykład Produkt nr 15, Produkt nr 100, Produkt nr 200), to wynik sortowana może nie być zgodny z oczekiwaniami. Można użyć formatu liczbowego, aby dodać tekst bez zmieniania działania sortowania liczb.

  1. Zaznacz komórki, które chcesz formatować.
  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Więcej.
  3. Na liście Kategoria kliknij kategorię, a następnie kliknij wbudowany format zbliżony do żądanego.
  4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.
  5. W polu Typ edytuj kody formatów liczb, aby utworzyć żądany format.

Aby wyświetlić w komórce zarówno tekst, jak i liczby, ujmij znaki tekstowe w cudzysłowy (" ") lub poprzedź liczby znakiem odwróconej kreski ułamkowej (\). Edycja formatu wbudowanego nie powoduje usunięcia formatu.

Aby wyświetlić Użyj tego kodu
12 jako Produkt nr 12 "Produkt nr " 0
12:00 jako 12:00 AM CWE h:mm AM/PM "CWE"
-12 jako -12,00 zł Niedobór, a 12 jako 12,00 zł Nadwyżka 0,00 zł "Nadwyżka";-0,00 zł "Niedobór"

Początek strony Początek strony

Łączenie tekstu i liczb z różnych komórek w tej samej komórce przy użyciu formuły

Do wykonania tego zadania służą funkcje ZŁĄCZ.TEKSTY i TEKST oraz operator handlowe „i” (&).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
3
A B
Sprzedawca Sprzedaż
Buchanan 28
Dodsworth 40%
Formuła Opis (wynik)
=A2&" sprzedał "&B2&" sztuk." Łączy powyższą zawartość we frazę (Buchanan sprzedał 28 sztuk)
=A3&" sprzedał "&TEKST(B3;"0%")&" całej sprzedaży." Łączy powyższą zawartość we frazę (Dodsworth sprzedał 40% całej sprzedaży)
=ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;" sprzedał ";B2;" sztuk.") Łączy powyższą zawartość we frazę (Buchanan sprzedał 28 sztuk)

Należy zwrócić uwagę na użycie w formule funkcji TEKST. W przypadku przyłączania liczby do ciągu tekstowego za pomocą operatora złączania należy użyć funkcji TEKST, aby sformatować liczbę. Formuła używa podstawowej wartości z komórki, do której się odwołuje (0,4 w tym przykładzie) — a nie sformatowanej wartości widocznej w komórce (40%). Funkcja TEKST przywraca formatowanie liczb.

Szczegóły funkcji

ZŁĄCZ.TEKSTY

TEKST

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007