Porównanie pakietów dostępnych w programach licencjonowania zbiorowego

Uaktualnij pakiet Office do najnowszej wersji w celu zwiększenia produktywności.

Jeśli chcesz kupić pięć lub więcej licencji, masz do wyboru dwa pakiety Microsoft Office dostępne w ramach licencjonowania zbiorowego — Office Professional Plus 2013 i Office Standard 2013. Jeśli potrzebujesz mniej niż pięć licencji, odwiedź stronę porównania, aby zapoznać się z innymi pakietami Office. Teraz oferujemy również Office 365 ProPlus, usługę subskrypcji udostępniającą najnowszą wersję pakietu Office oraz usługi w chmurze, takie jak spotkania w sieci Web i poczta e-mail klasy biznesowej. Jeśli chcesz mieć zawsze aktualną wersję pakietu Office, do której możesz uzyskać dostęp z dowolnego miejsca, oraz usługi zwiększające wydajność, które możesz wdrożyć i konfigurować odpowiednio do potrzeb, rozważ usługę Office 365 ProPlus.

W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne aplikacje w obu pakietach i oferowane przez nie korzyści dla przedsiębiorstw. Pakiety różnią się także stopniem integracji z powiązanymi serwerami biznesowymi.

Office Standard 2013
Zobacz opcje licencjonowania
Office Professional Plus 2013
Zobacz opcje licencjonowania
Aplikacje
Zobacz, co nowego w pakiecie Office
Word 2013
Word 2013
Tworzenie pięknych dokumentów i komfortowe czytanie.
Excel 2013
Excel 2013
Tworzenie trafnych zestawień i podsumowań danych dzięki zaawansowanym narzędziom do analizowania informacji.
PowerPoint 2013
PowerPoint 2013
Projektowanie i przedstawianie pięknych prezentacji — łatwo i pewnie.
OneNote 2013
OneNote 2013
Sporządzanie notatek i korzystanie z nich w dowolnym miejscu i czasie.
Outlook 2013
Outlook 2013
Zarządzanie pocztą e-mail, kontaktami, harmonogramami i zadaniami do wykonania.
Publisher 2013
Publisher 2013
Tworzenie profesjonalnych i efektownych publikacji.
Office Online (Word, Excel, PowerPoint i OneNote)
Access 2013
Access 2013
Szybkie uzyskiwanie korzyści biznesowych dzięki aplikacjom obsługiwanym w przeglądarce.
InfoPath 2013
InfoPath 2013
Szybkie zbieranie informacji potrzebnych w firmie za pomocą łatwych do utworzenia formularzy.
Lync 2013
Lync 20131
Większa produktywność dzięki łatwej komunikacji i współpracy z innymi osobami przebywającymi w różnych miejscach.
Korzyści dla przedsiębiorstw
Zasady grupy
Aktywacja zbiorcza
Usługi terminalowe
Telemetria aplikacji
Zgodność i archiwizacja1
Bezpośrednio z programu Outlook można archiwizować pocztę e-mail — nie są potrzebne pliki pst — oraz ustawiać zasady przechowywania, na podstawie których wiadomości e-mail są automatycznie archiwizowane lub usuwane. Administratorzy IT mogą centralnie zarządzać archiwum miejscowym i zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych. Porady dotyczące zasad programu Outlook i ochrona przed utratą danych programu Exchange pozwalają zapobiegać utracie poufnych danych za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dodatek Inquire w programie Excel umożliwia skanowanie arkuszy kalkulacyjnych pod kątem błędów i niespójności, a funkcja Porównywanie arkuszy kalkulacyjnych pozwala wyświetlać dzienniki inspekcji.
Analiza biznesowa
Integrowanie dużych wolumenów danych z różnych źródeł i manipulowanie nimi przebiega sprawniej, a przy użyciu natywnego dodatku PowerPivot w programie Excel można przeprowadzać szybką analizę. Wystarczy kliknięcie w tabeli przestawnej lub wykresie przestawnym, aby analizować dane w różnych przekrojach i widokach. Dane i wykresy można połączyć w jeden interakcyjny widok programu Power View.
Enterprise Voice1
Nawiązywanie połączeń głosowych przy użyciu klienta programu Lync, inicjowanie połączenia z listy kontaktów przez wpisanie nazwy lub numeru albo korzystanie z konsoli wybierania numerów w celu nawiązywania połączeń PSTN. Klient programu Lync pozwala na łatwe przełączanie połączeń między urządzeniami, parkowanie połączeń i uzyskiwanie dostępu do poczty głosowej, a w ramach infrastruktury VDI można korzystać z programu Enterprise Voice.
Zarządzanie prawami do informacji i obsługa zasad1
Integracja z usługami zarządzania prawami dostępu w systemie Windows (RMS) dla systemu Windows Server umożliwiająca ochronę informacji cyfrowych przed nieuprawnionym użyciem.
(Tylko wyświetlanie)
Ujednolicenie wiadomości błyskawicznych, informowania o obecności i komunikacji głosowej1
Znajome narzędzia pakietu Office i programu Lync umożliwiające łatwe komunikowanie się z innymi osobami w różnych lokalizacjach i strefach czasowych.
Współpraca1
Skrzynki pocztowe witryny pozwalają na łatwiejszą współpracę i zwiększenie wydajności zespołu. Z poziomu programu Outlook można uzyskiwać dostęp do poczty e-mail związanej z projektem w programie Exchange i dokumentów w programie SharePoint, a dostęp jest ograniczony do członków zespołu posiadających odpowiednie uprawnienia.

1Pakiety zapewniają różne poziomy integracji z serwerami biznesowymi. Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla określonych potrzeb, skontaktuj się z certyfikowanym partnerem firmy Microsoft.