Wyświetlanie niestandardowej ikony dla aplikacji

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Uruchomienie.
  2. Aby na pasku tytułu aplikacji wyświetlić ikonę niestandardową, w polu Ikona aplikacji wpisz nazwę pliku .ico lub .bmp, zawierającego ikonę, której zamierzasz użyć. Jeśli nie znasz nazwy pliku, kliknij przycisk Konstruuj obraz przycisku znajdujący się obok tego pola i skorzystaj z Przeglądarki ikon, aby znaleźć plik.
  3. Aby ikonę wyświetlać również na pasku tytułu formularzy i raportów, zaznacz pole wyboru Użyj jako ikony formularza i raportu. Niestandardowa ikona pojawia się na pasku tytułu formularzy i raportów w programie Access 2002 lub nowszym. Jeśli aplikacja zostanie otwarta w poprzedniej wersji programu Microsoft Access, ikona pojawi się na pasku tytułu aplikacji, lecz nie na pasku tytułu jej formularzy i raportów.

 Uwagi 

  • Zmiany ustawienia Ikona aplikacji zaczynają obowiązywać natychmiast po zamknięciu okna dialogowego Uruchamianie.
  • Jeśli aplikacja ma być rozpowszechniana, zaleca się, aby plik ikony i aplikacja programu Microsoft Access znajdowały się w jednym folderze.
 
 
Dotyczy:
Access 2003