Strona 8 z 11POPRZEDNIADALEJ

Tworzenie tabel dla nowej bazy danych

Używanie Kreatora odnośników


W pierwszym kursie w tej serii wspomniano, że czasami zamiast tabeli można użyć pola odnośnika. Dobrym przykładem jest konieczność zapisywania lokalizacji składników majątku firmy. W przypadku dużej liczby lokalizacji, takich jak biura na kilku piętrach, dane należy przechowywać w tabeli, ponieważ ułatwi to zarządzanie tymi danymi. Jednak w przypadku zaledwie kilku lokalizacji dane można przechowywać w polu odnośnika.

Lista opcji może być przechowywana bezpośrednio w polu odnośnika lub dane mogą być wyszukiwane w polu innej tabeli. W poniższych krokach przedstawiono sposób tworzenia pola odnośnika, w którym dane są przechowywane w elemencie nazywanym w programie Access listą wartości.

Objaśnienie 1 W tabeli otwartej w widoku arkusza danych kliknij kartę Pola, a następnie w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól.
Objaśnienie 2 W menu kliknij pozycję Odnośnik i relacja. Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.
Objaśnienie 3 Na pierwszej stronie kreatora kliknij opcję Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości i kliknij przycisk Dalej.
Objaśnienie 4 Na kolejnej stronie kreatora upewnij się, że pole Liczba kolumn zawiera wartość 1, a następnie wpisz opcje w siatce (jedna opcja w wierszu).
Objaśnienie 5 Na trzeciej stronie kreatora wpisz nazwę nowego pola i kliknij przycisk Zakończ.

Tworzenie pola odnośnika korzystającego z listy wartości jest proste, ale co zrobić w przypadku konieczności zmiany pozycji na liście? Informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręczna karta informacyjna.

Strona 8 z 11POPRZEDNIADALEJ