Równoważne typy danych języka SQL ANSI

W tabeli poniżej zestawiono typu danych języka SQL według specyfikacji ANSI, ich równoważne typy danych języka SQL dla aparatu bazy danych Microsoft Jet oraz ich prawidłowe synonimy. Ponadto zawiera ona listę równoważnych danych programu Microsoft® SQL Server™.

Typ danych
SQL ANSI
Typ danych SQL
Microsoft Jet

Synonim
Typ danych
Microsoft SQL Server
BIT, BIT VARYING BINARY (zobacz Uwagi) VARBINARY,
BINARY VARYING
BIT VARYING
BINARY, VARBINARY
Nieobsługiwany BIT (zobacz Uwagi) BOOLEAN, LOGICAL, LOGICAL1, YESNO BIT
Nieobsługiwany TINYINT INTEGER1, BYTE TINYINT
Nieobsługiwany COUNTER (zobacz Uwagi) AUTOINCREMENT (zobacz Uwagi)
Nieobsługiwany MONEY CURRENCY MONEY
DATE, TIME, TIMESTAMP DATETIME DATE, TIME (zobacz Uwagi) DATETIME
Nieobsługiwany UNIQUEIDENTIFIER GUID UNIQUEIDENTIFIER
DECIMAL DECIMAL NUMERIC, DEC DECIMAL
REAL REAL SINGLE, FLOAT4, IEEESINGLE REAL
DOUBLE PRECISION, FLOAT FLOAT DOUBLE, FLOAT8, IEEEDOUBLE, NUMBER (zobacz Uwagi) FLOAT
SMALLINT SMALLINT SHORT, INTEGER2 SMALLINT
INTEGER INTEGER LONG, INT, INTEGER4 INTEGER
INTERVAL Nieobsługiwany Nieobsługiwany
Nieobsługiwany IMAGE LONGBINARY, GENERAL, OLEOBJECT IMAGE
Nieobsługiwany TEXT (zobacz Uwagi) LONGTEXT, LONGCHAR, MEMO, NOTE, NTEXT (zobacz Uwagi) TEXT
CHARACTER, CHARACTER VARYING, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHARACTER VARYING CHAR (zobacz Uwagi) TEXT(n), ALPHANUMERIC, CHARACTER, STRING, VARCHAR, CHARACTER VARYING, NCHAR, NATIONAL CHARACTER, NATIONAL CHAR, NATIONAL CHARACTER VARYING, NATIONAL CHAR VARYING (zobacz Uwagi) CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR

 Uwagi 

  • Typ danych BIT języka SQL ANSI nie odpowiada typowi danych BIT języka SQL dla programu Microsoft Jet. Zamiast tego odpowiada typowi danych BINARY. Typ danych BIT języka SQL w programie Microsoft Jet nie ma odpowiednika w języku SQL w standardzie ANSI.
  • Typ danych TIMESTAMP nie jest już synonimem typu DATETIME.
  • Typ danych NUMERIC nie jest już synonimem typu FLOAT lub DOUBLE. Obecnie jest synonimem typu danych DECIMAL.
  • Pole typu LONGTEXT jest zawsze przechowywane w formacie prezentacji Unicode.
  • Jeśli dla danych typu TEXT nie zostanie określona opcjonalna długość, na przykład TEXT(25), zamiast pola o tym typie danych jest tworzone pole danych LONGTEXT. Pozwala to tworzyć instrukcje CREATE TABLE, które będą generować pola o typach danych spójnych z typami danych programu Microsoft SQL Server.
  • Pole typu CHAR jest zawsze przechowywane w formacie prezentacji Unicode, który jest równoważny typowi NATIONAL CHAR w języku SQL ANSI.
  • Jeśli dla danych typu TEXT zostanie określona opcjonalna długość, na przykład TEXT(25), typ danych pola jest równoważny typowi danych CHAR. Pozwala to zachować zgodność z większością starszych aplikacji Microsoft Jet, umożliwiając jednocześnie uspójnienie typu danych TEXT (bez określenia długości) z typami danych programu Microsoft SQL Server.
Zobacz też

Typy danych języka SQL dla aparatu bazy danych Microsoft Jet

 
 
Dotyczy:
Access 2003