• Szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji bez pomocy dewelopera*

  Program Access służy do tworzenia już nie tylko baz danych, lecz także opartych na przeglądarce aplikacji baz danych, dzięki czemu można sprawniej zarządzać firmą. Dane są automatycznie zapisywane w bazie SQL, przez co są bardziej bezpieczne i można je łatwo udostępniać współpracownikom.

  Szablony aplikacji. Łatwe tworzenie niestandardowych aplikacji na podstawie własnych pomysłów lub nowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.

  Szablony tabel. Po wprowadzeniu w polu tekstowym „Dodaj tabele” danych, które mają być śledzone, można na podstawie stosownych tabel szybko zdefiniować odpowiednie pola, relacje i reguły. W ten sposób nowa aplikacja powstanie w ciągu kilku minut.

  *Usługi programu Access są niezbędne. Usługi te są sprzedawane osobno jako element usług Office 365, SharePoint Online i SharePoint Server 2013.

  Szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji bez pomocy dewelopera.
 • Skalowalne i łatwe w obsłudze aplikacje*

  Wygodna obsługa. Dzięki atrakcyjnemu, przejrzystemu interfejsowi i łatwej obsłudze aplikacji użytkownicy nie „pogubią się” w danych.

  Kontrola powiązanych elementów. Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych, nie trzeba otwierać nowego ekranu, co ułatwia sprawdzenie kontekstu podczas przeglądania lub wprowadzania danych.

  Autouzupełnianie. Wprowadzanie danych jest teraz znacznie prostsze i dokładniejsze dzięki listom rozwijanym i rekomendacjom podawanym z chwilą rozpoczęcia wpisywania danych. Odnośniki pozwalają na rysowanie relacji między danymi w różnych tabelach.

  *Usługi programu Access są niezbędne. Usługi te są sprzedawane osobno jako element usług Office 365, SharePoint Online i SharePoint Server 2013.

  Skalowalne i łatwe w obsłudze aplikacje.
 • Łatwe udostępnianie i prosta kontrola dostępu do danych*

  Aplikacje do wdrażania programu SharePoint. Dzięki usługom programu Access i SharePoint Online lub zainstalowanemu lokalnie programowi SharePoint Server 2013 aplikacje programu Access mogą być łatwo zarządzane i kontrolowane z poziomu witryny SharePoint. W ten sposób dostęp do nich ma wielu użytkowników, uprawnienia są odpowiednio kontrolowane, a korzystanie z aplikacji — należycie monitorowane.

  Dane w bazie SQL. System obsługi przeniesiono do programu SQL Server i bazy danych Microsoft Azure SQL, aby zapewnić niezawodność, większe bezpieczeństwo, skalowalność i możliwość długoterminowego zarządzania danymi. Aplikacje programu Access korzystają już zatem ze standardowej składni SQL i odpowiedniego systemu obsługi, niezależnie od tego, czy są wdrożone lokalnie czy w chmurze.

  *Usługi programu Access są niezbędne. Usługi te są sprzedawane osobno jako element usług Office 365, SharePoint Online i SharePoint Server 2013.

  Łatwe udostępnianie i prosta kontrola dostępu do danych.

Zachwyć

swoją pracą

Wejdź

na blog

Znajdź szablony baz danych dotyczące m.in. datków charytatywnych, projektów, inwentaryzacji i kontaktów.
Ucz się od doświadczonych użytkowników programu Access, jak tworzyć kwerendy i raporty internetowe, posługiwać się danymi z bazy Access w programie Excel itp.

Znajdź odpowiedzi

na swoje pytania dotyczące programu Access