Word 2010 gebruiken om documenten te openen die in eerdere versies van Word zijn gemaakt

Wanneer u in Microsoft Word 2010 een document opent dat in een eerdere versie van Word is gemaakt, wordt de compatibiliteitsmodus ingeschakeld en wordt Compatibiliteitsmodus weergegeven op de titelbalk van het documentvenster.

De compatibiliteitsmodus zorgt ervoor dat er geen nieuwe of verbeterde functies in Word 2010 beschikbaar zijn terwijl u aan een document werkt, zodat iedereen die met een vorige versie van Word werkt over alle bewerkingsmogelijkheden beschikt.

In dit artikel



Documentmodi en compatibiliteit

Als u een document opent in Word 2010, is het in één van drie modi:

 • Word 2010
 • Compatibiliteitsmodus voor Word 2007
 • Compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003

Als u wilt bepalen in welke modus het document zich bevindt, controleert u de titelbalk van het document. Als er (Compatibiliteitsmodus) staat na de bestandsnaam, bevindt het document zich in de compatibiliteitsmodus voor Word 2007 of de compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003. Ga als volgt te werk om te bepalen in welke compatibiliteitsmodus het document zich bevindt:

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 1. Klik op Info.
 2. Klik in de sectie Voorbereiden voor delen op Problemen herkennen en klik vervolgens op Compatibiliteit controleren..
 3. Klik op Weer te geven versies selecteren.

Er wordt een vinkje weergegeven naast de naam van de modus waarin het document zich bevindt.

Als de titelbalk geen (Compatibiliteitsmodus) weergeeft, bevindt u zich in de Word 2010-modus en zijn alle functies beschikbaar.

 Opmerking   Als u Microsoft Word Starter 2010 gebruikt, houd er dan rekening mee dat niet alle functies die zijn vermeld voor Word 2010 worden ondersteund in Word Starter. Zie Ondersteuning voor Word Starter-functies voor meer informatie over de beschikbare functies in Word Starter.

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Functie 97-2003 2007 2010
Nieuwe opmaak voor nummering Rood X Rood X Groen vinkje
Nieuwe vormen en tekstvakken Rood X Rood X Groen vinkje
Teksteffecten Rood X Rood X Groen vinkje
Alternatieve tekst in tabellen Rood X Rood X Groen vinkje
OpenType-functies Rood X Rood X Groen vinkje
Auteurs blokkeren Rood X Rood X Groen vinkje
Nieuwe WordArt-effecten Rood X Rood X Groen vinkje
Nieuwe besturingselementen voor inhoud Rood X Rood X Groen vinkje
Besturingselementen voor Word 2007-inhoud Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Thema's Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Primaire/secundaire lettertypen Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Bijgehouden verplaatsingen Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Tabbladen Marge Rood X Groen vinkje Groen vinkje
SmartArt-afbeeldingen Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Office 2007-grafieken Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Ingesloten Open XML-objecten Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Bouwstenen Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Bibliografie en verwijzingen Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Vergelijkingen Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Relatieve tekstvakken Rood X Groen vinkje Groen vinkje
Aangepaste XML (XML (Extensible Markup Language): een compacte vorm van SGML (Standard Generalized Markup Language) die het mogelijk maakt voor ontwikkelaars om aangepaste codes te maken waarmee informatie op een flexibele manier kan worden ingedeeld en gepresenteerd.) Rood X Groen vinkje Groen vinkje
WordArt uit eerdere versies Groen vinkje Groen vinkje Rood X
Diagrammen uit eerdere versies Groen vinkje Rood X Rood X
Grafieken uit eerdere versies Groen vinkje Rood X Rood X

Terug naar boven Terug naar boven

Een document converteren naar de Word 2010-modus

U kunt in de compatibiliteitsmodus werken of u kunt uw document converteren naar de bestandsindeling van Word 2010. De opdracht Converteren in Word wist de compatibiliteitsopties zodat de documentindeling verschijnt alsof het gemaakt werd in Word 2010. Als het bestand de indeling .doc heeft, werkt de opdracht Converteren het bestand ook bij naar de indeling .docx .

Als u uw document converteert, krijgt u toegang tot de nieuwe en uitgebreide functies in Word 2010. Personen die echter eerdere versies van Word gebruiken kunnen mogelijk niet of moeilijk bepaalde gedeelten van het document bewerken die werden gemaakt met behulp van nieuwe of uitgebreide functies in Word 2010.

 1. Klik op het tabblad Bestand.
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op Info en klik vervolgens op Converteren om het document te converteren zonder een kopie op te slaan .
  • Klik om een nieuwe kopie van het document te maken in de Word 2010-modus op Opslaan als, typ een nieuwe naam voor het document in het vak Bestandsnaam. en klik op Word-document in de lijst Opslaan als bestandstype.

Terug naar boven Terug naar boven

Probeer Office 2010 nu!

 
 
Van toepassing op:
Word 2010