Symbolen en speciale tekens

Symbolen en speciale tekens die niet voorkomen op het toetsenbord, kunnen wel worden weergegeven op het scherm en kunnen ook worden afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld een symbool zoals ¼ en ©, speciale tekens zoals een em-streepje (—), weglatingsteken (…) of vaste spatie (vaste spatie: een spatie waarmee u voorkomt dat een regel wordt afgebroken midden in een woordgroep die niet mag worden afgebroken. Met een vaste spatie tussen 'Microsoft ' en 'Office' verplaatst u de woordgroep naar de volgende regel.) invoegen, en een keur aan internationale tekens, zoals Ç and ë.

U kunt symbolen en speciale tekens invoegen via het dialoogvenster Symbool of met een sneltoets. U kunt ook de functie AutoCorrectie gebruiken om tekst automatisch te vervangen door symbolen terwijl u typt.

Welke symbolen en speciale tekens u kunt invoegen, wordt bepaald door de beschikbare lettertypen. Bepaalde lettertypen bevatten breuken (¼), internationale tekens (Ç, ë) en symbolen voor internationale valuta (£, ¥). Het ingebouwde lettertype Symbol bevat pijlen, opsommingstekens en wetenschappelijke symbolen. Mogelijk hebt u ook extra lettertypen voor symbolen, zoals Wingdings, die decoratieve symbolen bevatten.

U kunt snel een symbool invoegen dat u pasgeleden hebt gebruikt door te klikken op het symbool in de lijst Laatst gebruikte symbolen in het dialoogvenster Symbool. U kunt de grootte van het dialoogvenster Symbool wijzigen zodat er meer symbolen zichtbaar zijn.

WeergevenUnicode-tekens invoegen

Met het dialoogvenster Symbool kunt u ook Unicode (Unicode: een standaard voor het coderen van tekens die door het Unicode Consortium is ontwikkeld. Omdat voor elk teken meer dan één bite wordt gebruikt, kunnen met Unicode bijna alle geschreven talen worden weergegeven met een enkele tekenset.)-tekens invoegen in een document en de code voor een Unicode-teken opzoeken.

Als u de code van een teken gebruikt, kunt u Unicode-tekens later invoegen zonder het dialoogvenster Symbool te openen. Typ de code van het teken in een document en druk vervolgens op ALT+X.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003