Sectie-einden verwijderen

Wanneer u een sectie-einde (sectie-einde: een markering die u invoegt om het einde van een sectie aan te geven. In het sectie-einde worden de opmaakelementen van de sectie opgeslagen, zoals de marges, paginarichting, kop- en voetteksten en de paginanummering.) verwijdert, verwijdert u ook de sectie-opmaak (sectie: een deel van een document waarvoor u een bepaalde paginaopmaak instelt. U begint een nieuwe sectie als u eigenschappen zoals regelnummering, aantal kolommen of kop- en voetteksten wilt wijzigen.) van de tekst erboven. Deze tekst maakt nu deel uit van de volgende sectie en krijgt dus ook de opmaak van deze sectie.

  1. Selecteer het sectie-einde dat u wilt verwijderen.

Als u de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.) of overzichtsweergave (overzichtsweergave: in deze weergave ziet u de koppen van een document, waarbij de inspringing van een kop het niveau binnen de structuur van het document aangeeft. In de overzichtsweergave kunt u ook werken met hoofddocumenten.) hebt ingeschakeld en geen sectie-einde ziet, geeft u de verborgen tekst (verborgen tekst: een tekenopmaak waarmee u tekst kunt weergeven of verbergen. Verborgen tekst wordt in Microsoft Word onderstreept met een stippellijn weergegeven.) weer door te klikken op Weergeven/verbergen Alineamarkering Knopvlak op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Standaard.

  1. Druk op DELETE.
 
 
Van toepassing op:
Word 2003