Problemen met het openen van bestanden oplossen

WeergevenIk kan een bestand niet openen.

WeergevenHet bestand is mogelijk beschadigd

Het bestand dat u probeert te openen is mogelijk beschadigd. Als u de herstelvoorziening hebt ingeschakeld in het Microsoft Office-programma, kunt u de tekst van het beschadigde bestand misschien herstellen. Anders verwijdert u het beschadigde bestand en opent u een back-up.

WeergevenWerkwijze

 1. Als het Microsoft Office-programma waarin u werkt niet meer reageert, kunt u het programma herstellen.

WeergevenWerkwijze

 1. Wijs in het menu Start van Microsoft Windows achtereenvolgens Programma's en Microsoft Office-hulpprogramma's aan. Klik vervolgens op Microsoft Office-toepassing herstellen.
 2. Klik in de lijst Toepassing op het programma of document dat niet reageert.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u wilt proberen om de bestanden waarmee u werkte, te herstellen, klikt u op Toepassing herstellen of Toepassing opnieuw starten.
  • Als u het programma wilt afsluiten zonder de laatste wijzigingen in bestanden op te slaan, klikt u op Toepassing afsluiten.
 4. U kunt de fout die het probleem veroorzaakte, melden aan Microsoft zodat deze informatie kan worden gebruikt om het programma te verbeteren. Klik op Rapport verzenden of Niet verzenden.

 Opmerking   Als u geen verbinding met internet hebt, kunt u op Rapport later verzenden klikken zodat u de volgende keer dat u een verbinding maakt, wordt gevraagd het rapport te verzenden.

 1. Open het Office-programma.
 2. Bekijk de bestanden in het taakvenster (taakvenster: een venster in een Office-programma dat veelgebruikte opdrachten bevat. De plaats en de geringe afmetingen van het venster maken het mogelijk deze opdrachten te gebruiken terwijl u verder werkt aan uw bestanden.) Documenten herstellen om te bepalen welke bestanden u wilt behouden.

WeergevenWerkwijze

 • Bestanden met de toevoeging [Hersteld] in de titel bevatten gewoonlijk meer recente wijzigingen dan bestanden met de toevoeging [Oorspronkelijk] in de titel.
 • Als u wilt weten op welke wijze een bestand is hersteld, wijst u het bestand in het taakvenster Documenten herstellen aan, klikt u op de pijl naast de bestandsnaam en kiest u Reparaties weergeven.
 • Als er verschillende versies zijn hersteld, opent u alle versies en slaat u de gewenste versie op.
 1. Als u een bestand wilt bewaren, wijst u het aan in het taakvenster Documenten herstellen en klikt u op de pijl naast de bestandsnaam. U kunt dan het volgende doen:
 • Klik op Openen om het bestand te bewerken.
 • Klik op Opslaan als en typ een naam om het bestand op te slaan. Het bestand wordt standaard opgeslagen in dezelfde map als het oorspronkelijke bestand. Als u de kopie dezelfde naam geeft, wordt het oorspronkelijke bestand vervangen. Er verschijnt dan een bericht waarin u dit moet bevestigen. Kies Ja om het bestaande bestand te vervangen door de versie met de meest recent opgeslagen wijzigingen.
 1. Als u alle bestanden die u wilt behouden hebt bekeken en opgeslagen, kiest u Sluiten in het taakvenster Documenten herstellen.

WeergevenDe bestandsnaam is mogelijk te lang

De bestandsnaam of de padnaam mag niet langer zijn dan 223 tekens. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Gebruik een kortere bestandsnaam.
 • Verplaats het bestand naar een andere map die hoger in de maphiërarchie staat.

Probeer het bestand nogmaals te openen.

WeergevenDe schijf waarop het bestand is opgeslagen, is mogelijk vol

Verplaats een aantal bestanden naar een andere schijf zodat er ruimte beschikbaar komt.

WeergevenHet bestand dat ik zoek, wordt niet weergegeven in het dialoogvenster Openen.

WeergevenHet bestandstype controleren

Zorg ervoor dat het juiste bestandstype is geselecteerd in het vak Bestandstypen.

WeergevenEen zoekopdracht uitvoeren

Klik in het dialoogvenster Openen op Extra en klik vervolgens op Zoeken. Selecteer de gewenste opties en klik op Zoeken.

WeergevenDe netwerkverbinding controleren

Doe het volgende als u een bestand op het netwerk zoekt en het netwerkstation niet verschijnt in het dialoogvenster Openen onder Zoeken in:

 1. Klik op Extra en klik vervolgens op Netwerkverbinding maken.
 2. Klik in het vak Station op de letter van het station waarmee u een netwerkverbinding wilt instellen.
 3. Typ in het vak Map het pad naar het bestand in het netwerk. Typ bijvoorbeeld: \\server\share.

WeergevenTip

Als het netwerk het gebruik van UNC (UNC (Universal Naming Convention): een naamgevingsconventie voor bestanden, waarmee u onafhankelijk van het type computer een bestand kunt zoeken. In plaats van een stationsaanduiding en pad geeft u een UNC-naam op met de volgende syntaxis: \\server\share\pad\bestand.) ondersteunt, kunt u ook bestanden op netwerkstations zoeken. U hoeft dan alleen maar het UNC-pad in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Openen te typen. U typt bijvoorbeeld: \\plannen\documenten.

WeergevenMijn netwerklocaties doorzoeken

Als u bestanden op een webserver (webserver: een computer die webpagina's bevat en verzoeken van browsers beantwoordt. Een webserver wordt ook wel HTTP-server genoemd. Op een webserver worden bestanden opgeslagen waarvan de URL begint met http://.) zoekt, gaat u als volgt te werk:

U kunt het pad naar de map ook direct invoeren in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Openen. Typ bijvoorbeeld: http://mijnserver/openbaar.

WeergevenIk kan een bestand met wachtwoordbeveiliging niet openen.

Wachtwoorden (wachtwoord: een reeks tekens die nodig is voor toegang tot computersystemen, bestanden en internetservices. Een sterk wachtwoord bevat hoofdletters, kleine letters, getallen en symbolen.) zijn hoofdlettergevoelig. Controleer of CAPS LOCK is ingeschakeld. Typ anders het wachtwoord opnieuw zodat u zeker weet dat het correct wordt ingevoerd.

WeergevenHet bestand is in een afzonderlijk venster geopend.

Als u in een Microsoft Office-programma een bestand maakt of opent, wordt het in een afzonderlijk venster geopend. U kunt snel schakelen tussen twee bestanden door op de bestandsknop op de taakbalk te klikken of op ALT+TAB te drukken.

WeergevenDe snelkoppeling naar het bestand werkt niet meer.

WeergevenMogelijk is de naam van het bestand gewijzigd of is het bestand verwijderd.

De snelkoppeling werkt niet meer als de naam of de extensie van het doelbestand is gewijzigd. Gebruik de zoekfunctie van Microsoft Office om te zoeken naar bestanden met gelijksoortige namen of met dezelfde aanmaak- of wijzigingsdatum als het bestand dat u probeert te openen.

WeergevenEen zoekopdracht uitvoeren

Klik in het dialoogvenster Openen op Extra en klik vervolgens op Zoeken. Selecteer de gewenste opties en klik op Zoeken.

WeergevenHet bestand is tijdelijk niet beschikbaar

 • Als het bestand is opgeslagen op een netwerkserver, neemt u contact op met de netwerkbeheerder om te achterhalen of het serverstation al dan niet beschikbaar is.
 • Als het bestand is opgeslagen op verwisselbare media zoals een diskette, controleert u of het medium met het doelbestand correct in het station of het apparaat is geplaatst.
 
 
Van toepassing op:
Access 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003