PDF-inhoud bewerken in Word

Met Word 2013 kunt u een PDF converteren naar een Word-document en de inhoud vervolgens bewerken.

Als u een PDF wilt converteren, opent u het document op de gebruikelijke manier.

  1. Klik op Bestand > Openen.
  2. Kies de locatie van de PDF en klik op Bladeren.
  3. Zoek de PDF en klik op Openen.

De kans bestaat dat de pagina's van het geconverteerde document niet exact overeenkomen met de pagina's van het origineel. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat regels en pagina's op een andere plaats worden afgebroken. Zie Waarom ziet mijn PDF er anders uit in Word? voor meer informatie.

 Tip    De conversie werkt het best met documenten die voornamelijk uit tekst bestaan.

Meer informatie

De indeling PDF (Portable Document Format) is een algemene indeling voor het delen van definitieve versies van bestanden.

Zie Een document converteren naar PDF voor meer informatie over het opslaan van een document als PD. Zie Microsoft Office 2007-invoegtoepassing: Microsoft Opslaan als PDF of XPS voor meer informatie over het maken en opslaan van PDF-bestanden voor de meeste Office 2007-programma's.

 
 
Van toepassing op:
Word 2013