Objecten groeperen, degroeperen en opnieuw groeperen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenObjecten groeperen

WeergevenObjectgroep opheffen

WeergevenObjecten opnieuw groeperen

  1. Selecteer een willekeurig object dat eerder tot een groep behoorde.
  2. Klik op Tekenen op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Tekenen en klik vervolgens op Opnieuw groeperen.

 Opmerking   Ook nadat u verschillende objecten (object: een tabel, grafiek, afbeelding, vergelijking of andere vorm van informatie. Objecten die u in een bepaalde toepassing maakt, bijvoorbeeld een spreadsheet, en vervolgens koppelt of insluit in een andere toepassing, worden OLE-objecten genoemd.) hebt gegroepeerd, kunt u elk object in de groep (groep: een verzameling objecten die als geheel kan worden verplaatst, vergroot, verkleind of gedraaid. Een groep kan bestaan uit meerdere subgroepen.) afzonderlijk selecteren. U selecteert dan eerst de groep en klikt vervolgens op het object dat u wilt selecteren.

 
 
Van toepassing op:
FrontPage 2003, PowerPoint 2003, Word 2003