Koppelingen tussen tekstvakken verbreken

Het is mogelijk de koppeling te verbreken tussen twee tekstvakken (tekstvak: een vak voor tekst of afbeeldingen, dat kan worden verplaatst en vergroot/verkleind. Met tekstvakken kunt u meerdere tekstblokken op één pagina plaatsen of tekst een andere afdrukrichting geven dan de overige tekst in het document.) die deel uitmaken van een artikel (artikel: tekst in één tekstvak of in een keten van gekoppelde tekstvakken.). Wanneer u een koppeling in een artikel verbreekt, maakt u twee artikelen.

  1. Ga naar de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.).
  2. Selecteer het laatste tekstvak met het eerste gedeelte van de gekoppelde tekst.

Dit doet u door de aanwijzer boven de rand van het tekstvak te houden totdat er een vierpuntige aanwijzer wordt weergegeven. Klik vervolgens op de rand.

  1. Klik op Voorwaartse koppeling verbreken op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) TekstvakKnopvlak.

 Opmerking   De tekst loopt niet meer door na het laatste tekstvak voor de verbroken koppeling. Alle volgende sets gekoppelde tekstvakken blijven leeg.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003