Hyperlinks maken

Er wordt door Microsoft Office Word een hyperlink voor u gemaakt wanneer u op de toets ENTER of de SPATIEBALK drukt nadat u het adres van een bestaande webpagina hebt getypt, zoals www.contoso.com.

Wat wilt u doen?


Een aangepaste hyperlink maken naar een document, bestand of webpagina

 1. Selecteer de tekst of afbeelding die u als de hyperlink wilt weergeven.
 2. Open het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Knopafbeelding.

U kunt ook met de rechtermuisknop op de tekst of afbeelding klikken en vervolgens klikken op Hyperlink in het snelmenu.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een koppeling wilt maken naar een bestaand bestand of bestaande webpagina, klikt u op Bestaand bestand of webpagina bij Koppelen aan en vervolgens typt u het adres waarnaar u wilt koppelen in het vak Adres. Als u het adres voor een bestand niet kent, klikt u op de pijl in de lijst Zoeken in en vervolgens navigeert u naar het gewenste bestand.
  • Als u een koppeling wilt maken naar een bestand dat u nog niet hebt gemaakt, klikt u op Nieuw document maken bij Koppelen aan en typt u de naam van het nieuwe bestand in het vak Naam van nieuw document. Vervolgens klikt u onder Tijdstip voor bewerken op Het nieuwe document later bewerken of Het nieuwe document nu bewerken.

 Opmerking   Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en vervolgens typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt het pad of adres van het bestand als scherminfo gebruikt.

Terug naar boven Terug naar boven

Een hyperlink maken naar een leeg e-mailbericht

 1. Selecteer de tekst of afbeelding die u als de hyperlink wilt weergeven.
 2. Open het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink Knopafbeelding.

U kunt ook met de rechtermuisknop op de tekst of afbeelding klikken en vervolgens klikken op Hyperlink in het snelmenu.

 1. Klik op E-mailadres bij Koppelen aan.
 2. Typ het gewenste e-mailadres in het vak E-mailadres of selecteer een e-mailadres in de lijst Laatst gebruikte e-mailadressen.
 3. In het vak Onderwerp typt u het onderwerp van het bericht.

 Opmerkingen 

 Tip   U kunt ook een hyperlink naar een leeg e-mailbericht maken door het adres in het document te typen. Typ bijvoorbeeld iemand@example.com, waarna de hyperlink automatisch voor u wordt gemaakt, tenzij u het automatisch opmaken van hyperlinks hebt uitgeschakeld.

Terug naar boven Terug naar boven

Een hyperlink maken naar een locatie in het huidige document of op de huidige webpagina

Als u een koppeling wilt maken naar een locatie in een document dat of webpagina die u in Word hebt gemaakt, moet u de locatie of de bestemming van de hyperlink markeren en er vervolgens de koppeling aan toevoegen.

De hyperlinklocatie markeren

U kunt de locatie markeren door gebruik te maken van een bladwijzer (bladwijzer: een locatie of een geselecteerd tekstdeel in een bestand dat u een naam geeft, zodat u er later naar kunt verwijzen. Bladwijzers zijn locaties in uw bestand waarnaar u later kunt verwijzen of koppelen.) of een kopstijl (kopstijl: stijl die op een kop kan worden toegepast. Microsoft Word bevat negen ingebouwde kopstijlen: Kop 1 tot en met Kop 9.) in Word.

Een bladwijzer invoegen

Ga in het huidige document als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekst of het item waaraan u een bladwijzer wilt toewijzen of klik op de locatie waar u een bladwijzer wilt invoegen.
 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Koppelingen op Bladwijzer.
 1. Typ een naam bij Bladwijzernaam.

Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter en kunnen cijfers bevatten. U kunt geen spaties in de naam opnemen, maar u kunt woorden wel van elkaar scheiden met het onderstrepingsteken, bijvoorbeeld Eerste_kop

 1. Klik op Toevoegen.

Een kopstijl toepassen

U kunt een van de ingebouwde kopstijlen in Word toepassen op de tekst op de locatie waar u naartoe wilt gaan. Ga in het huidige document als volgt te werk:

 1. Selecteer de tekst waarop u een kopstijl wilt toepassen.
 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op de gewenste stijl.

Als u bijvoorbeeld tekst hebt geselecteerd die u als belangrijkste kop wilt opmaken, klikt u in de galerie Snelle stijlen op de stijl met de naam Kop 1.

De koppeling toevoegen

 1. Selecteer de tekst die of het object dat u als de hyperlink wilt weergeven.
 2. Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.
 3. Klik op Plaats in dit document bij Koppelen aan.
 4. Selecteer in de lijst de kop of bladwijzer waarnaar u de koppeling wilt maken.

 Opmerking   Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en vervolgens typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt automatisch 'Huidig document' als scherminfo voor koppelingen naar koppen gebruikt. Voor koppelingen naar bladwijzers wordt de bladwijzernaam gebruikt.

Terug naar boven Terug naar boven

Een hyperlink maken naar een specifieke locatie in een ander document of op een andere webpagina

Als u een koppeling wilt maken naar een locatie in een document dat of webpagina die u in Word hebt gemaakt, moet u de locatie of de bestemming van de hyperlink markeren en er vervolgens de koppeling aan toevoegen.

De hyperlinklocatie markeren

 1. Voeg in het doelbestand of de doelwebpagina een bladwijzer in.
 2. Open het bestand waar u de koppeling wilt maken en selecteer de tekst die of het object dat u als hyperlink wilt weergeven.
 3. Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.
 4. Klik op Bestaand bestand of webpagina bij Koppelen aan.
 5. Klik in het vak Zoeken in op de pijl omlaag, ga naar het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken en selecteer het.
 6. Klik op Bladwijzer, selecteer de gewenste bladwijzer en klik vervolgens op OK.

 Opmerking   Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en vervolgens typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt het pad van het bestand, inclusief de bladwijzer, als scherminfo gebruikt.

De koppeling toevoegen

 1. Selecteer de tekst die of het object dat u als de hyperlink wilt weergeven.
 2. Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.
 3. Klik op Plaats in dit document bij Koppelen aan.
 4. Selecteer in de lijst de kop of bladwijzer waarnaar u de koppeling wilt maken.

 Opmerking   Als u de scherminfo wilt aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, klikt u op Scherminfo en vervolgens typt u de gewenste tekst. Als u geen scherminfo opgeeft, wordt automatisch 'Huidig document' als scherminfo voor koppelingen naar koppen gebruikt. Voor koppelingen naar bladwijzers wordt de bladwijzernaam gebruikt.

 Tip   U kunt vanuit Word-documenten koppelingen maken naar bepaalde plaatsen in bestanden die zijn opgeslagen met de bestandsindeling van Microsoft Office Excel (.XLS) of Microsoft Office PowerPoint (.PPT). Als u een koppeling wilt maken naar een bepaalde plaats in een Excel-werkmap, maakt u een gedefinieerde naam in de werkmap en typt u # (hekje) achter de bestandsnaam in de hyperlink, gevolgd door de gedefinieerde naam. Als u een koppeling wilt maken naar een bepaalde dia in een PowerPoint-presentatie, typt u # achter de bestandsnaam, gevolgd door het nummer van de dia.

Terug naar boven Terug naar boven

Snel een hyperlink maken naar een ander bestand

U kunt snel een hyperlink maken zonder het dialoogvenster Hyperlink invoegen te gebruiken. U doet dit door geselecteerde tekst of afbeeldingen uit een Word-document te slepen of door een webadres of hyperlink te slepen uit bepaalde webbrowsers (webbrowser: software waarmee HTML-bestanden worden geïnterpreteerd, in webpagina's worden omgezet en aan de gebruiker worden gepresenteerd. Een webbrowser, zoals Windows Internet Explorer, kan hyperlinks volgen, bestanden overbrengen en geluids- of videobestanden afspelen die zijn ingesloten in webpagina's.). U kunt ook een geselecteerde cel of geselecteerd bereik kopiëren uit Microsoft Office Excel.

U kunt bijvoorbeeld een hyperlink maken naar een uitgebreide uitleg in een ander document of naar een artikel met nieuws op een webpagina.

 Belangrijk   De door u gekopieerde tekst moet komen uit een bestand dat al eerder is opgeslagen.

 Opmerking   U kunt geen objecten, zoals vormen, slepen om hyperlinks te maken. Als u een hyperlink wilt maken voor een tekenobject, selecteert u het object, klikt u met de rechtermuisknop en vervolgens klikt u op Hyperlink Knopafbeelding in het snelmenu.

Een hyperlink maken door inhoud te slepen uit een ander Word-document

 1. Sla het bestand op waarnaar u een koppeling wilt maken. Dit is het doeldocument.
 2. Open het document waarin u een hyperlink wilt toevoegen.
 3. Open het doeldocument en selecteer de tekst, afbeelding of een ander item waar u naartoe wilt gaan.

U kunt bijvoorbeeld de eerste paar woorden selecteren van een sectie in een document, waarnaar u de koppeling wilt maken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde item, sleep dit naar de taakbalk en plaats de aanwijzer op het pictogram van het document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.
 2. Laat de rechtermuisknop los op de plaats waar de hyperlink op de pagina moet worden weergegeven en klik vervolgens op Hier hyperlink maken Knopafbeelding.

 Opmerking   De tekst, afbeelding of het andere item dat u hebt geselecteerd, is de koppeling naar het doeldocument.

Een hyperlink maken door te slepen van een webpagina

 1. Open het document waarin u een hyperlink wilt toevoegen.
 2. Open een webpagina en klik met de rechtermuisknop op het item waarnaar u wilt koppelen op de webpagina.
 3. Sleep het item naar de taakbalk en plaats de aanwijzer op het pictogram van het document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.
 4. Laat de rechtermuisknop los op de plaats waar de hyperlink op de pagina moet worden weergegeven en klik vervolgens op Hier hyperlink maken Knopafbeelding.

Een hyperlink maken door te kopiëren en plakken uit een Excel-werkblad

 1. Open het Excel-werkblad waarnaar u een koppeling wilt maken en selecteer een cel of celbereik waarnaar u wilt koppelen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.
 3. Open het Word-document waaraan u een hyperlink wilt toevoegen.
 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl bij Plakken. Klik vervolgens op Als hyperlink plakken.

Terug naar boven Terug naar boven

Automatische hyperlinks inschakelen

Ga als volgt te werk om eerder uitgeschakelde automatische hyperlinks weer in te schakelen:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Knopafbeelding en klik op Opties voor Word.
 1. Klik op Controle.
 2. Klik op AutoCorrectie-opties en klik vervolgens op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.
 3. Schakel het selectievakje Internet- en netwerkpaden door hyperlinks in.

Terug naar boven Terug naar boven

Automatische hyperlinks uitschakelen

Ga op een van de volgende manieren te werk om automatische hyperlinks uit te schakelen:

Schakel de automatische-hyperlinkherkenning uit

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Knopafbeelding en klik op Opties voor Word.
 1. Klik op Controle.
 2. Klik op AutoCorrectie-opties en klik vervolgens op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.
 3. Schakel het selectievakje Internet- en netwerkpaden door hyperlinks uit.

Een afzonderlijke hyperlink verwijderen

 • Druk op CTRL+Z.. Druk op deze toetsencombinatie om een hyperlink te verwijderen uit een getypte URL, direct nadat u de URL (ofwel het adres) hebt getypt.

 Opmerking   Als u nogmaals op CTRL+Z drukt, is de getypte URL verwijderd.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Word 2007