Het paginanummer van de eerste pagina verwijderen

Soms wilt u niet dat de eerste pagina in een document met genummerde pagina's een paginanummer bevat. Een titelpagina of een voorblad heeft immers doorgaans geen paginanummer.

 Opmerking   Als u een vooraf ontworpen voorblad of titelpagina uit de galerie met ontwerpen aan een document met paginanummers toevoegt, wordt het voorblad of de titelpagina toegevoegd als pagina 1 en krijgt de tweede pagina paginanummer 2.

Het paginanummer van de eerste pagina verwijderen

Deze procedure is van toepassing op een document waaraan geen voorblad uit de galerie met voorbladen is toegevoegd.

  1. Klik op een willekeurige locatie in het document.
  2. Klik op het tabblad Pagina-indeling op het startprogramma voor dialoogvensters Pagina-instelling en klik vervolgens op de tab Indeling.

Startpictogram voor het dialoogvenster Pagina-instelling

  1. Schakel onder Kop- en voetteksten het selectievakje Eerste pagina afwijkend in en klik vervolgens op OK.

 Opmerking   Als u het selectievakje Eerste pagina afwijkend uitschakelt, wordt het eerste paginanummer opnieuw weergegeven.

 
 
Van toepassing op:
Word 2007