Gekoppelde tekstvakken verwijderen zonder de tekst te verwijderen

  1. Ga naar de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.).
  2. Selecteer een tekstvak dat deel uitmaakt van een artikel (artikel: tekst in één tekstvak of in een keten van gekoppelde tekstvakken.).

Dit doet u door de aanwijzer boven de rand van het tekstvak te houden totdat er een vierpuntige aanwijzer wordt weergegeven. Klik vervolgens op de rand.

  1. Druk op DELETE.

 Opmerking   Als u het tekstvak verwijdert, loopt de tekst van het verwijderde tekstvak door naar de overgebleven gekoppelde tekstvakken.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003