Gekoppelde tekstvakken kopiëren of verplaatsen

U kunt een artikel (artikel: tekst in één tekstvak of in een keten van gekoppelde tekstvakken.) naar een ander document of naar een andere positie in hetzelfde document kopiëren of verplaatsen. U moet wel alle gekoppelde tekstvakken van een artikel bij elkaar nemen.

  1. Ga naar de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.).
  2. Selecteer het eerste tekstvak in een artikel. U doet dit door de aanwijzer over de rand van het tekstvak te bewegen totdat deze verandert in een vierpuntige aanwijzer. Klik vervolgens op de rand.
  3. Houd SHIFT ingedrukt en selecteer alle tekstvakken die u wilt kopiëren of verplaatsen.
  4. Klik op Kopiëren Knopvlak of Knippen Knopvlak op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Standaard.
  5. Klik op de plaats waarnaar u de tekstvakken wilt kopiëren of verplaatsen.
  6. Klik op Plakken Knopvlak op de werkbalk Standaard.

 Opmerking   Als u een stuk tekst uit een artikel wilt kopiëren of verplaatsen zonder het tekstvak, selecteert u de gewenste tekst en kopieert of knipt u deze. Selecteer in dit geval het tekstvak niet.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003