Een tekstbestand uit Word importeren in Microsoft Access

 1. Volg deze stappen wanneer het Microsoft Word-document tabellen bevat en u deze tabellen wilt importeren in Microsoft Access. Sla in Word een kopie van het bestand op als een door lijstscheidingstekens of tabs gescheiden (tekstbestand met scheidingstekens: een gegevensbestand waarin de afzonderlijke veldwaarden zijn gescheiden door een teken, zoals een komma of een tab.) niet-opgemaakt tekstbestand.

WeergevenWerkwijze

 1. Als de gegevens al zijn opgeslagen in een indeling met komma- of tabscheiding, gaat u verder met stap 3.
 2. Als de gegevens zich in een tabel bevinden, converteert u de tabel naar tekst.

WeergevenWerkwijze

 1. Selecteer de rijen of tabel (tabel: een of meer rijen met cellen die worden gebruikt om getallen en andere elementen overzichtelijk weer te geven. Items in een tabel zijn gerangschikt in rijen en kolommen.) die u wilt omzetten in alinea's.
 2. Wijs Converteren aan in het menu Tabel en klik vervolgens op Tabel naar tekst converteren.
 3. Klik onder Tekst scheiden door op Komma's of Tabs.
 1. Controleer of het tekstbestand met scheidingstekens hetzelfde type gegevens in elk veld en dezelfde velden in elke rij heeft.
 2. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 3. Voer in het vak Bestandsnaam een nieuwe bestandsnaam in.
 4. Klik in de lijst Opslaan als op Tekst zonder opmaak en vervolgens op Opslaan.

 Opmerking   Klik op OK wanneer de mededeling verschijnt dat alle opmaak verloren gaat.

 1. Schakel over naar Microsoft Access en open vervolgens een nieuwe of bestaande database.
 2. Klik in het venster Database op Tabellen. Deze optie bevindt zich op de werkbalk Objecten.
 3. Wijs Externe gegevens ophalen aan in het menu Bestand en klik vervolgens op Importeren.
 4. Klik op Tekstbestanden in het vak Bestandstype.
 5. Klik op het tekstbestand dat u wilt importeren en klik vervolgens op Importeren.
 6. Volg de instructies in de dialoogvensters Wizard Tekst importeren.

Als u meer opties wilt zien of specificaties wilt wijzigen, zoals het veldscheidingsteken (scheidingstekens: tekens waarmee u aangeeft waar u de tekst wilt scheiden als u de tekst converteert van een tabel naar tekst (of waar u een nieuwe rij of kolom wilt laten beginnen als u de tekst converteert van tekst naar een tabel).), klikt u op Geavanceerd in het eerste dialoogvenster van de wizard. U opent zo het dialoogvenster Importspecificatie. Als u de nieuwe specificatie wilt opslaan om later nog eens te gebruiken, klikt u op Opslaan als.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003