Pagina 6 van 11VORIGEVOLGENDE

Word 2010: uw eerste document maken

Word-lint met de groepen Alinea en Stijlen


U kunt de meeste wijzigingen voor de tekst aanbrengen vanuit de groep Lettertype, maar het is handig tekst op deze manier op te maken wanneer u de opmaak van slechts enkele tekens of woorden wilt wijzigen. Er is echter een manier om alle wijzigingen die we zojuist hebben aangebracht, met slechts één opdracht aan te brengen, namelijk met behulp van stijlen.

De stijlen bevinden zich op het tabblad Start in de groep Stijlen. U kiest de gewenste stijl en de tekstgrootte, het lettertype, de kenmerken en de alinea-opmaak worden automatisch voor u gewijzigd.

Bij de oefening maakt u ook gebruik van snelle stijlen om opmaak op de titel, kop en subkop van het persbericht toe te passen. In de afbeelding ziet u wat hiervan het resultaat is.

Moet u een lijst maken?    Ook dat doet u vanuit de groep Alinea op het tabblad Start (u vindt deze groep naast de groep Lettertype). Ook het maken van lijsten wordt geoefend.

Pagina 6 van 11VORIGEVOLGENDE