Een lijst op alfabetische volgorde sorteren


U kunt een lijst met opsommingstekens en nummers van één niveau zo sorteren dat de tekst in alfabetische volgorde is geplaatst. U kunt oplopend sorteren (A naar Z) of aflopend (Z naar A).

  1. Selecteer de tekst in een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst.
  2. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea op Sorteren.

Opdracht Sorteren

  1. Klik in het dialoogvenster Tekst sorteren bij Sorteren op op Alinea's en Tekst en klik vervolgens op Oplopend of Aflopend.
 
 
Van toepassing op:
Word 2010