Een inhoudsopgave opmaken of aanpassen

Wanneer u een inhoudsopgave maakt in Word, kunt u wijzigen hoe deze eruit ziet. U kunt bijvoorbeeld opgeven hoeveel kopniveaus worden opgenomen en of er stippellijnen moeten worden weergegeven tussen de vermeldingen en de paginanummers. U kunt ook de opmaak van de tekst wijzigen. Deze opmaak blijft behouden wanneer u de inhoudsopgave bijwerkt.

Als het document al een inhoudsopgave bevat, vervangt u deze als volgt:

 1. Klik op Verwijzingen > Inhoudsopgave > Aangepaste inhoudsopgave.
  Aangepaste inhoudsopgave
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Inhoudsopgave. U kunt het effect van uw wijzigingen zien in de gebieden Afdrukvoorbeeld en Webvoorbeeld .
  Dialoogvenster Inhoudsopgave
 • Als u een stippellijn wilt toevoegen tussen de vermeldingen en de bijbehorende paginanummers, klikt u op de lijst Opvulteken en klikt u op de stippellijn. U kunt ook streepjes gebruiken als opvulteken.
 • Als u het algehele uiterlijk van de inhoudsopgave wilt wijzigen, klikt u op de lijst Opmaak en klikt u op de gewenste opmaak.
 • Als u het aantal niveaus in de inhoudsopgave wilt wijzigen, klikt u op Aantal niveaus en klikt u op het aantal niveaus dat u wilt weergeven.
 1. Klik op OK.

De tekst in de inhoudsopgave opmaken

Als u de opmaak wilt wijzigen van de tekst in de inhoudsopgave, wijzigt u de stijl voor elk niveau in de inhoudsopgave.

U vervangt de inhoudsopgave als volgt:

 1. Klik op Verwijzingen > Inhoudsopgave > Aangepaste inhoudsopgave.
 2. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave op Wijzigen. Als de knop Wijzigen grijs wordt weergegeven, wijzigt u Opmaak in Van sjabloon.
  Dialoogvenster Inhoudsopgave
 3. Klik in de lijst Stijlen op het niveau dat u wilt wijzigen en klik op Wijzigen.
 4. Breng in het dialoogvenster Stijl wijzigen de gewenste opmaakwijzigingen aan en klik op OK.
 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle niveaus die u wilt weergeven in de inhoudsopgave.

Deze aanpassingen blijven behouden wanneer u de inhoudsopgave bijwerkt (Verwijzingen > Inhoudsopgave bijwerken).

 
 
Van toepassing op:
Word 2013