Een gevouwen boekje maken

Bij het maken van een boekje kunt u het beste beginnen met een nieuw, leeg document zodat u kunt bepalen waar u de tekst, afbeeldingen en andere elementen wilt hebben. U kunt een bestaand document wijzigen in een boek, maar dan moet u misschien enkele elementen verplaatsen wanneer u de middenvouw plaatst. 

  1. Maak een nieuw, leeg document. 
  2. Klik in het menu Bestand op Pagina-instelling en klik vervolgens op het tabblad Marges.
  3. Selecteer Boek in de lijst Meerdere pagina's.

Als het document niet is ingesteld op de afdrukstand liggend, wordt deze instelling automatisch aangepast.  

  1. Typ of selecteer in het vak Binnenkant en Buitenkant de gewenste ruimte voor de binnen- en buitenmarge (marge: de witruimte buiten het afdrukgebied op een pagina.)

Als u meer ruimte nodig hebt bij de vouw om het boekje te kunnen binden, typt of selecteert u de gewenste ruimte in het vak Rugmarge.

  1. In de lijst Vellen per boekje selecteert u het aantal pagina's voor elk afzonderlijk boekje.

Als het aantal pagina's in het document groter is dan het aantal pagina's dat u selecteert voor een boekje, wordt het document geïnterpreteerd als meerdere boekjes.

  1. Selecteer eventueel andere gewenste opties in het dialoogvenster Pagina-instelling
  2. U kunt nu op de gebruikelijke manier tekst, afbeeldingen, kop- en voetteksten (kop- en voettekst: een koptekst wordt bovenaan op elke pagina in een sectie weergegeven. Kopteksten kunnen bestaan uit tekst of afbeeldingen. Een voettekst wordt onderaan op elke pagina weergegeven. Kop- en voetteksten bevatten vaak het paginanummer, de titel van het hoofdstuk, de datum en de naam van de auteur.) en andere elementen toevoegen aan het document.
 
 
Van toepassing op:
Word 2003