Een artikel ergens anders voortzetten met gekoppelde tekstvakken

Als u van tevoren weet dat u nog veel wijzigingen moet aanbrengen in een tekst, wordt aangeraden om deze wijzigingen aan te brengen voordat u de tekst kopieert in de lege gekoppelde tekstvakken (tekstvak: een vak voor tekst of afbeeldingen, dat kan worden verplaatst en vergroot/verkleind. Met tekstvakken kunt u meerdere tekstblokken op één pagina plaatsen of tekst een andere afdrukrichting geven dan de overige tekst in het document.).

  1. Ga naar de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.).
  2. Klik op Tekstvak in het menu Invoegen.
  3. Klik of sleep in het document op de positie waar u het eerste tekstvak wilt plaatsen.
  4. Voer stap 2 en 3 opnieuw uit om tekstvakken in te voegen op de plaatsen waar u de tekst wilt vervolgen.
  5. Klik in het eerste tekstvak.

Dit doet u door de aanwijzer boven de rand van het tekstvak te houden totdat er een vierpuntige aanwijzer wordt weergegeven. Klik vervolgens op de rand.

  1. Klik op Tekstvakkoppeling maken op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) TekstvakKnopvlak.
  2. Klik in het lege tekstvak waarin u de tekst wilt vervolgen.

Wanneer u de 'kan' naar een tekstvak verplaatst dat gekoppeld kan worden, verandert het symbool in een schenkende kan.

Tekst in een gekoppeld tekstvak "gieten"

  1. Als u meer tekstvakken wilt koppelen, klikt u in het laatst gekoppelde tekstvak en herhaalt u stap 6 en 7 om nieuwe koppelingen te maken.
  2. Typ of plak de gewenste tekst in het eerste tekstvak. Zodra dit tekstvak vol is, wordt de tekst vervolgd in de volgende gekoppelde tekstvakken.

 Opmerkingen 

 
 
Van toepassing op:
Word 2003