De regelafstand of de afstand tussen alinea's aanpassen

U kunt de afstand tussen de regels en tussen alinea's wijzigen.

WeergevenDe regelafstand wijzigen

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.
 2. Wijs Regelafstand Knopvlak aan op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Opmaak en ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een nieuwe instelling wilt toepassen, klikt u op de pijl en selecteert u het gewenste getal.
  • Als u de laatstgebruikte instelling wilt toepassen, klikt u op de desbetreffende knop.
  • Als u exacte maten wilt opgeven, klikt u op de pijl, vervolgens op Meer en selecteert u de gewenste opties onder Regelafstand.

 Opmerking   Als u bij Regelafstand (regelafstand: de hoeveelheid ruimte tussen de onderkant van een regel tekst en de onderkant van de volgende regel. De regelafstand wordt in Microsoft Word zodanig aangepast dat het grootste lettertype of de grootste afbeelding in de regel past.) Exact of Minimaal selecteert, geeft u de gewenste afstand op in het vak Op. Selecteert u Meerdere, dan geeft u het gewenste aantal regels op in het vak Op.

WeergevenDe afstand tussen alinea's wijzigen

 1. Selecteer de alinea's waartussen u de afstand wilt wijzigen.
 2. Klik op Alinea in het menu Opmaak en klik vervolgens op het tabblad Inspringingen en afstand.
 3. Geef onder Afstand de gewenste afstand op in het vak Voor of Na.
 
 
Van toepassing op:
Word 2003