Bepalen waar een tabel wordt opgesplitst

Als u met een zeer lange tabel (tabel: een of meer rijen met cellen die worden gebruikt om getallen en andere elementen overzichtelijk weer te geven. Items in een tabel zijn gerangschikt in rijen en kolommen.) werkt, moet deze bij elk pagina-einde (pagina-einde: het punt waarop de ene pagina eindigt en de andere begint. Pagina-einden worden in Microsoft Word automatisch ingevoegd. U kunt ook zelf een 'handmatig' pagina-einde invoegen op een gewenste locatie.) worden opgesplitst. Als het pagina-einde in een lange rij valt, kunt u in Microsoft Word een pagina-einde instellen waardoor de rij wordt verdeeld over twee pagina's.

In dit geval kunt u de tabel zo aanpassen dat de gegevens worden gepresenteerd zoals u dat wilt.

WeergevenVoorkomen dat rijen worden gesplitst bij nieuwe pagina's

  1. Klik op de tabel.
  2. Klik in het menu Tabel op Tabeleigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Rij.
  3. Schakel het selectievakje Rij eventueel splitsen bij nieuwe pagina uit.

WeergevenEen tabel bij een bepaalde rij opsplitsen over twee pagina's

  1. Klik op de rij die op de volgende pagina moet worden weergegeven.
  2. Druk op CTRL+ENTER.
 
 
Van toepassing op:
Word 2003