Alles over paginanummering in Word

Van toepassing op
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 en 2002


Collage van afbeeldingen met nummers

Net als zoveel andere bewerkingen die u in Word uitvoert, is paginanummering eigenlijk heel eenvoudig... totdat het mis gaat. De eerste keer dat u een document met meerdere pagina's maakt en paginanummers toevoegt, is er geen vuiltje aan de lucht. U klikt op de opdracht Paginanummers in het menu Invoegen en klaar is kees: de paginanummers worden feilloos weergegeven. Maar wat is dat? Kan ik ook paginanummers toevoegen met behulp van de werkbalk Koptekst en voettekst? Waarom verdwijnen mijn paginanummers als ik een andere weergave activeer? Waarom kan ik niet klikken om tekst vóór een paginanummer toe te voegen? Enzovoort.

Omdat er veel komt kijken bij paginanummering en omdat niet alles even voor de hand liggend is, hebben we een compleet overzicht samengesteld van de vele informatiebronnen die beschikbaar zijn over paginanummering in Word. Mocht u de gewenste informatie toch niet kunnen vinden, laat ons dan weten wat u zoekt. U kunt hiervoor de feedbackknoppen aan het einde van dit artikel gebruiken.


Wist u dit al?
On line training
Help-onderwerpen

Gloeilamp Wist u dit al?

Soms leert u iets nieuws en opeens gaat er een lampje branden: dingen die u al wist, krijgen een extra dimensie en alles valt op zijn plaats. Hier volgen enkele weetjes over paginanummering in Word waardoor er misschien een lampje bij u gaat branden.

  • Als u in Word typt, worden er automatisch pagina's gemaakt. Bij andere toepassingen werkt dat anders. In PowerPoint kunt u bijvoorbeeld een nieuwe lege dia op elke gewenste plaats invoegen. Als u in Word een nieuwe pagina wilt toevoegen op een bepaalde locatie, kunt u een pagina-einde invoegen door in het menu Invoegen de opdracht Pagina-einde te kiezen.
  • Als een document wordt geopend op een andere computer waarop andere lettertypen zijn geïnstalleerd, kan de paginanummering veranderen.
  • Paginanummers zijn een sectie-eigenschap, geen documenteigenschap.  Dit houdt in dat de paginanummering kan veranderen als u een sectie-einde toevoegt.
  • Paginanummers zijn alleen zichtbaar in de afdrukweergave. Als u paginanummers en andere tekst in kopteksten of voetteksten wilt weergeven, klikt u in het menu Beeld op Afdrukweergave.

Pictogram Cursus On line training

De Microsoft Office Online-cursussen bestaan uit lessen die u in uw eigen tempo kunt volgen, praktische oefensessies en een snelzoeksectie die u kunt afdrukken. Met deze cursussen kunt u leren werken met nieuwe functies in Office-producten.

Koptekst en voettekst: eenvoudig en flexibel

In deze cursus voor Word 2003 leert u hoe u kopteksten en voetteksten (inclusief paginanummers) aan een document toevoegt. Aan bod komen zowel eenvoudige kopteksten en voetteksten die op elke pagina worden weergegeven als complexere combinaties die verschillen van pagina tot pagina of van sectie tot sectie.

Groot vraagteken Help-onderwerpen

De volgende Help-onderwerpen voor Microsoft Office Word 2003 bevatten informatie over de basistaken voor paginanummering in zowel een eenvoudig document met meerdere pagina's als een complex document met hoofdstukken, een inhoudsopgave, een index, enzovoort.

Paginanummers

Paginanummers toevoegen

Paginanummers aan een document toevoegen met de opdracht Paginanummers in het menu Invoegen.

Paginanummers opmaken

De notatie van paginanummers opgeven (bijvoorbeeld 1, i, of a), het lettertype en de grootte van paginanummers wijzigen en paginanummers in de vorm 'Pagina x van y' invoegen.

Paginanummers verwijderen

Paginanummers verwijderen uit kopteksten en voetteksten.

Het paginanummer op de eerste pagina weergeven of verbergen

Paginanummers op de eerste pagina van elke sectie weergeven of verbergen als uw document uit secties bestaat.

Paginanummering instellen of opnieuw instellen

De paginanummering laten beginnen of opnieuw laten beginnen in documenten die secties of hoofdstukken bevatten.

Paginanummers toevoegen aan een hoofddocument of subdocumenten

Een hoofddocument gebruiken om een lang document in te delen en te beheren door het onder te verdelen in kleinere subdocumenten die gemakkelijker te hanteren zijn. Doorlopende paginanummers invoegen en de paginanummering opnieuw laten beginnen aan het begin van elk subdocument.

Paginanummering opnieuw beginnen in elk hoofdstuk

De paginanummering opnieuw laten beginnen in elk hoofdstuk van een document met meerdere hoofdstukken en het hoofdstuknummer als onderdeel van het paginanummer opnemen, bijvoorbeeld 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, enzovoort.

Problemen met paginanummers en regelnummers oplossen

In dit onderwerp kunt u lezen waarom de paginanummers soms niet zichtbaar zijn (terwijl ze wel aanwezig zijn), waarom {PAGE} wordt weergegeven in plaats van het paginanummer en waarom u paginanummers niet kunt wijzigen.

Kopteksten en voetteksten

Kopteksten en voetteksten invoegen

Kopteksten en voetteksten toevoegen aan dia's. Als u paginanummers toevoegt, worden ze ingevoegd in de kopteksten en voetteksten van uw document.

Paginanummers buiten de kop- of voettekst plaatsen

Paginanummers op de gewenste locatie in een koptekst of voettekst plaatsen. Als u de opdracht Paginanummers in het menu Invoegen kiest, worden de paginanummers in frames ingevoegd, zodat u de paginanummers overal op de pagina kunt neerzetten.

Kruisverwijzingen

Een kruisverwijzing wijzigen

Kruisverwijzingen naar paginanummers bijwerken.

De weergave van getallen en datums opgeven voor documenten die van rechts naar links zijn geschreven

Paginanummers toevoegen en bewerken in documenten waarvoor een taal die van rechts naar links wordt geschreven, is ingeschakeld via de Microsoft Office-taalinstellingen.

Problemen met indexen oplossen

In dit onderwerp leest u waarom de paginanummers in uw index niet overeenkomen met de paginanummers in uw document.

Veldcodes

Velden worden gebruikt als tijdelijke aanduidingen voor veranderlijke gegevens in uw document.

Veldcodes: het veld PageRef

Met dit veld geeft u kruisverwijzingen in documenten op.

Veldcodes: het veld TC (inhoudsopgavegegeven)

Met dit veld geeft u tekst en paginanummers op voor een inhoudsopgave of een lijst met tabellen of afbeeldingen.

Veldcodes: het veld TA (bronvermeldingen)

Met dit veld geeft u tekst en paginanummers op voor een bronvermeldingsgegeven in een juridisch document.

Veldcodes: het veld SectionPages

Met dit veld geeft u paginanummers op in documenten die secties bevatten.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003