Sneltoetsen in Word Online

De sneltoetsen die in dit Help-onderwerp worden beschreven, verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Voor sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een plusteken (+). Voor sneltoetsen waarbij u op één toets drukt en direct daarna op een andere, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een komma (,).

Druk op Ctrl+P om onderwerp af te drukken.

Als u in dit onderwerp wilt zoeken, drukt u op Ctrl+F, typt u de zoektekst in het vak en drukt u op Enter.

Sneltoetsen in Microsoft Word Online

De sneltoetsen in Word Online zijn vrijwel gelijk aan de sneltoetsen in Microsoft Word. Dit artikel bevat een overzicht van de sneltoetsen voor de meestgebruikte taken in Word Online. Voor een overzicht van de sneltoetsen in Microsoft Word 2013 raadpleegt u Sneltoetsen voor Microsoft Word.

Leesweergave

Dit wilt u doen Druk op
Naar een weergave gaan die toegankelijk is voor schermlezer-software en het selecteren van inhoud via het toetsenbord Tab om naar Beter toegankelijke weergave genereren (nieuw venster) te gaan, Enter
Tekst zoeken Ctrl+F of F3
Het deelvenster Direct zoeken verbergen Esc
Overschakelen naar zoomknoppen Ctrl+Z
Overschakelen naar paginanummer-besturing Ctrl+G
Naar een specifieke pagina gaan Typ paginanummer (in paginanummer-besturing)
Afdrukken Ctrl+P

Bewerkweergave

Dit wilt u doen Druk op
Tussen het lint en de documentinhoud schakelen Ctrl+F6
Tijdens het bewerken van een document naar het tabblad Start gaan Ctrl+[
Tijdens het bewerken van een document naar de meest recentelijk gebruikte lintopdracht gaan Ctrl+]
Een ander tabblad op het lint activeren Tab, Enter
Schakelen tussen lintopdrachten Tab
De geselecteerde lintopdracht uitvoeren Enter
Het lint samenvouwen of uitbreiden Ctrl+F3

Invoegpositie verplaatsen

Dit wilt u doen Druk op
Eén teken naar rechts Pijl-rechts
Eén teken naar links Pijl-links
Eén woord naar rechts Ctrl+Pijl-rechts
Eén woord naar links Ctrl+Pijl-links
Eén regel omhoog. Pijl-omhoog
Eén regel omlaag. Pijl-omlaag
Eén alinea naar boven Ctrl+Pijl-omhoog
Eén alinea naar beneden Ctrl+Pijl-omlaag
Begin van regel Home
Einde van regel End
Begin van pagina Ctrl+Home
Einde van pagina Ctrl+End

Inhoud selecteren: selectie uitbreiden

Dit wilt u doen Druk op
Eén teken naar rechts Shift+Pijl-rechts
Eén teken naar links Shift+Pijl-links
Eén woord naar rechts Shift+Ctrl+Pijl-rechts
Eén woord naar links Shift+Ctrl+Pijl-links
Eén regel omhoog. Shift+Pijl-omhoog
Eén regel omlaag. Shift+Pijl-omlaag
Eén alinea naar boven Shift+Ctrl+Pijl-omhoog
Eén alinea naar beneden Shift+Ctrl+Pijl-omlaag
Naar het begin van de regel Shift+Home
Naar het einde van de regel Shift+End
Naar het begin van het document Shift+Ctrl+Home
Naar het einde van het document Shift+Ctrl+End
Hele document selecteren Ctrl+A

Inhoud bewerken

Dit wilt u doen Druk op
Knippen Ctrl+X
Kopiëren Ctrl+C
Plakken Ctrl+V
Hyperlink invoeren Ctrl+K
Ongedaan maken Ctrl+Z
Opnieuw Ctrl+Y
Naar het volgende onjuist gespelde woord gaan Alt+F7

Tekst opmaken

Dit wilt u doen Druk op
Vet Ctrl+B
Cursief Ctrl+I
Onderstrepen Ctrl+U
Lijst met opsommingstekens Ctrl+Punt
Links uitlijnen Ctrl+L
Rechts uitlijnen Ctrl+R
Gecentreerd uitlijnen Ctrl+E

Equivalenten voor Windows- en Mac-toetsenbord

Toets Wijzigingstoets Windows Mac
Backspace Alt Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace
End Alt De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht
Enter Alt In Internet Explorer pagina-eigenschappen weergeven
Tab Ctrl-Alt Schakelen tussen taken
Home Alt Naar de startpagina gaan De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document of overzicht
Links Alt Teruggaan in Internet Explorer Eén woord tegelijkertijd naar links gaan
PageDn Alt   De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document
PageUp Alt   De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document
Rechts Alt Voorwaarts gaan in Internet Explorer Eén woord tegelijkertijd naar rechts gaan
Tab Alt Schakelen tussen toepassingen De focus verplaatsen tussen browser- en paginaonderdelen (toegankelijkheidslus)
Omlaag Alt-Shift De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatiedeelvenster Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de alinea
Enter Alt-Shift In Internet Explorer naar een volledig scherm schakelen
Tab Ctrl-Alt-Shift Schakelen tussen taken
Links Alt-Shift Eén inspringniveau verwijderen Links selecteren, één woord tegelijkertijd
Rechts Alt-Shift Inspringen Links selecteren, één woord tegelijkertijd
Tab Alt-Shift Schakelen tussen toepassingen De focus verplaatsen tussen browser- en paginaonderdelen (toegankelijkheidslus)
Omhoog Alt-Shift De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatiedeelvenster Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de alinea
Backspace Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace
Delete Eén woord tegelijkertijd verwijderen
Omlaag De invoegpositie omlaag verplaatsen, één alinea tegelijkertijd
End De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht
Home Naar het begin van het document of overzicht gaan (in Safari naar de startpagina van de browser gaan)
Links De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel (in Firefox naar de vorige pagina gaan)
Rechts De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel (in Firefox voorwaarts gaan)
Tab Schakelen tussen taken (zoals met Alt-Tab in Windows)
Omhoog De invoegpositie omhoog verplaatsen, één alinea tegelijkertijd
Esc ⌘-Alt Taakbeheer open (apps gedwongen afsluiten)
Home ⌘-Alt In Safari naar de startpagina van de browser gaan
Links ⌘-Alt In Chrome schakelen tussen browsertabbladen
Delete ⌘-Shift In Firefox de browsercache wissen
Omlaag ⌘-Shift Omlaag selecteren, één alinea tegelijkertijd
End ⌘-Shift Selecteren tot het einde van het document of de pagina
Home ⌘-Shift Selecteren tot het begin van het document of de pagina (in Safari naar de startpagina van de browser gaan)
Links ⌘-Shift Selecteren tot het begin van de regel
Rechts ⌘-Shift Selecteren tot het einde van de regel
Tab ⌘-Shift Schakelen tussen taken (zoals met Alt-Tab in Windows)
Omhoog ⌘-Shift Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd
Esc Ctrl-Shift Taakbeheer openen
Rechts Ctrl-Shift Rechts selecteren, één woord tegelijkertijd
Omlaag Ctrl De invoegpositie omlaag verplaatsen, één alinea tegelijkertijd De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel
Links Ctrl-Shift Links selecteren, één woord tegelijkertijd
Esc Ctrl Het menu Start of het startscherm openen
Delete Ctrl-Alt Het menu Vergrendelingsscherm openen
Links Ctrl De invoegpositie naar links verplaatsen, één woord tegelijkertijd Een widgetdashboard weergeven
PageDn Ctrl In Firefox en Chrome schakelen tussen geopende tabbladen
PageUp Ctrl De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht In Firefox en Chrome schakelen tussen geopende tabbladen
End Ctrl De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht
Tab Ctrl Schakelen tussen geopende tabbladen Schakelen tussen geopende tabbladen
Omhoog Ctrl De invoegpositie omhoog verplaatsen, één alinea tegelijkertijd De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel
Backspace Ctrl-Alt Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace
Home Ctrl De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document of overzicht
Omlaag Ctrl-Alt In Internet Explorer omlaagschuiven langs de pagina
End Ctrl-Alt In Internet Explorer schuiven naar het einde van de pagina
Home Ctrl-Alt In Internet Explorer schuiven naar het begin van de pagina
PageDn Ctrl-Alt In Internet Explorer omlaagschuiven
PageUp Ctrl-Alt In Internet Explorer omhoogschuiven
Rechts Ctrl De invoegpositie naar links verplaatsen, één woord tegelijkertijd
Omhoog Ctrl-Alt In Internet Explorer omlaagschuiven langs de pagina
Backspace Ctrl-Alt-Shift Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace
End Ctrl-Alt-Shift In Internet Explorer schuiven naar het einde van de pagina
Home Ctrl-Alt-Shift In Internet Explorer schuiven naar het begin van de pagina
PageDn Ctrl-Alt-Shift In Internet Explorer omlaagschuiven
PageUp Ctrl-Alt-Shift In Internet Explorer omhoogschuiven
Esc Alt Venster minimaliseren
Omlaag Ctrl-Shift Omlaag selecteren, één alinea tegelijkertijd Selecteren tot het einde van de regel
Esc Alt-Shift Venster minimaliseren
Home Ctrl-Shift Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd Selecteren tot het begin van de regel
Invoegen Geen De overschrijfmodus starten
Tab Ctrl-Shift Schakelen tussen geopende tabbladen Schakelen tussen geopende tabbladen
Omhoog Ctrl-Shift Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd Selecteren tot het begin van de regel
Backspace Geen Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace
Delete Geen Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace
Omlaag Geen De invoegpositie omlaag verplaatsen, één regel tegelijkertijd De invoegpositie omlaag verplaatsen, één regel tegelijkertijd
End Geen De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel
Enter Geen Een nieuwe regel invoegen Een nieuwe regel invoegen
Backspace Ctrl Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace
Home Geen De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel In Safari en Chrome de invoegpositie verplaatsen naar het begin van de alinea
Links Geen De invoegpositie naar links verplaatsen, één letter tegelijkertijd De invoegpositie naar links verplaatsen, één letter tegelijkertijd
PageDn Geen De invoegpositie omlaag verplaatsen, één scherm tegelijkertijd De invoegpositie omlaag verplaatsen, één scherm tegelijkertijd
PageUp Geen De invoegpositie omhoog verplaatsen, één scherm tegelijkertijd De invoegpositie omhoog verplaatsen, één scherm tegelijkertijd
Rechts Geen De invoegpositie naar rechts verplaatsen, één letter tegelijkertijd De invoegpositie naar rechts verplaatsen, één letter tegelijkertijd
Tab Geen Inspringen of naar de volgende tabelcel gaan Inspringen, naar de volgende tabelcel gaan of een tabel invoegen
Omhoog Geen De invoegpositie omhoog verplaatsen, één regel tegelijkertijd De invoegpositie omhoog verplaatsen, één regel tegelijkertijd
Backspace Shift Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace
Omlaag Shift Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd
End Shift Selecteren tot het einde van de regel Selecteren tot het einde van de regel
Enter Shift Een zacht regeleinde invoegen Een zacht regeleinde invoegen
Home Shift Selecteren tot het begin van de regel Selecteren tot het begin van de regel
Links Shift Links selecteren, één letter tegelijkertijd Links selecteren, één letter tegelijkertijd
Rechts Shift Rechts selecteren, één letter tegelijkertijd Rechts selecteren, één letter tegelijkertijd
Tab Shift Eén inspringniveau verwijderen, naar de vorige tabelcel gaan Eén inspringniveau verwijderen, naar de vorige tabelcel gaan
Omhoog Shift Omhoog selecteren, één regel tegelijkertijd Omhoog selecteren, één regel tegelijkertijd
 
 
Van toepassing op:
Word Online, Word Web App