Basistaken in OneNote Online

Met OneNote Online gebruikt u uw webbrowser om de OneNote-notitieblokken te maken, te openen, te bekijken, te bewerken, op te maken en te delen die u opslaat op OneDrive. Als uw organisatie of onderwijsinstelling een Office 365-abonnement of SharePoint-site heeft, kunt u OneNote Online gaan gebruiken door notitieblokken te maken of te delen in bibliotheken op uw site.

In dit artikel staan de basisstappen beschreven om aan de slag te kunnen gaan met OneNote Online.

 Opmerking    Als u gebruikmaakt van OneNote Web App met SharePoint 2010, raadpleegt u Inleiding tot OneNote Web App en OneNote Web App in een oogopslag .Een nieuw notitieblok maken

Meld u aan bij OneDrive of uw teamsite en maak een notitieblok in de browser. Klik op Maken > OneNote-notitieblok en geef het notitieblok een naam.

Nieuw document maken  

Terug naar boven Terug naar boven

Notities maken in de browser

Met OneNote Online kunt u uw OneNote-notitieblokken in de cloud bewerken door ze in uw browser te openen en vervolgens op een pagina te typen. Naast typen en opmaken van tekst, kunt u ook afbeeldingen en illustraties aan uw notities toevoegen.

Er is geen opdracht Opslaan in OneNote Online. Al uw werk wordt voortdurend automatisch opgeslagen. Als u uw mening over een tekstbewerking herziet, drukt u op Ctrl+Z (Windows) of ⌘+Z (Mac) om uw laatste actie ongedaan te maken.

Tabs aan de linkerkant van het scherm stellen pagina's voor die in secties zijn gegroepeerd om het overzichtelijk te maken.

Paginatabs in OneNote Online
 

Als u probeert te typen in het notitieblok en er niets gebeurt, is waarschijnlijk de leesweergave actief. Schakel over naar de bewerkingsweergave: klik op Notitieblok bewerken> Bewerken in OneNote Online.

Notitieblok bewerken in OneNote Online

Terug naar boven Terug naar boven

Koppelingen toevoegen

Als u iets typt dat in OneNote Online als koppeling (ook wel een hyperlink genoemd) wordt herkend, wordt dit automatisch als zodanig opgemaakt. Als u bijvoorbeeld www.microsoft.com in uw notities typt, wordt hier in OneNote Online een koppeling van gemaakt. In dit voorbeeld wordt door op de koppeling te klikken de Microsoft-website in uw browser geopend.

U kunt koppelingen ook als volgt handmatig invoegen in uw notities:

 1. Selecteer de tekst die u wilt koppelen.
 2. Klik op Invoegen > Koppeling.
 3. Typ in het dialoogvenster Koppeling de doel-URL van de koppeling in het veld Adres en klik vervolgens op Invoegen.
   

 Opmerking    Klik met de rechtermuisknop in uw notities als u een koppeling wilt bewerken of verwijderen, en klik vervolgens op Koppeling bewerken of Koppeling verwijderen .

Terug naar boven Terug naar boven

Afbeeldingen invoegen

Met OneNote Online kunt u eenvoudig afbeeldingen of illustraties invoegen in uw notities.

 1. Plaats op de gewenste pagina de cursor op de positie waar u de afbeelding wilt invoegen.
 2. Klik op Invoegen en voer één van de volgende handelingen uit:
 • Klik op Afbeelding om een afbeelding in te voegen die zich op uw computer bevindt.
 • Klik op Illustratie om afbeeldingen uit de Office-afbeeldingsbibliotheek te zoeken en in te voegen.

Terug naar boven Terug naar boven

Een tabel tekenen

Tabellen zijn handig om de gegevens in uw notities in te delen. U maakt een tabel in OneNote Online door eerst een eenvoudig raster te tekenen.

 1. Klik op Invoegen > Tabel.
 2. Beweeg de muisaanwijzer boven het raster om de gewenste tabelgrootte te selecteren en klik vervolgens op de linkermuisknop om de tabel te maken. Selecteer bijvoorbeeld 4x6 om een tabel met 4 kolommen en 6 rijen te maken.
   

Als u snel een tabel of onderdelen hiervan wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een tabelcel en vervolgens op het tabblad Indeling die op het lint wordt weergegeven. Met de hulpmiddelen voor tabellen die u hier vindt, kunt u rijen en kolommen invoegen en verwijderen, cellen en celbereiken selecteren, tabelranden weergeven of verbergen en tabelcellen naar wens uitlijnen.

Terug naar boven Terug naar boven

Meer pagina's toevoegen

Als u meer ruimte in een sectie van uw notitieblok wilt, kunt u net zo veel pagina's toevoegen als nodig is.

Ga op één van de volgende manieren te werk:

 • Klik op Invoegen > Nieuwe pagina en typ vervolgens de titel van een pagina aan de bovenkant van de nieuwe pagina.
 • Klik met de rechtermuisknop op een bestaande paginatab in het notitieblok en klik vervolgens op Nieuwe pagina.

 Opmerking    Als u de volgorde van de paginatabs in de sidebar wilt wijzigen, klikt u op een paginatab en sleept u deze naar een nieuwe positie.

Terug naar boven Terug naar boven

Meer secties toevoegen

U kunt zoveel secties aan uw notitieblok toevoegen als u wilt, als u het in verschillende categorieën wilt onderverdelen.

Ga op één van de volgende manieren te werk:

 • Klik op Invoegen > Nieuwe sectie, en typ vervolgens een naam voor de nieuwe sectie wanneer daarom wordt gevraagd.
 • Klik met de rechtermuisknop op een bestaande paginatab in het notitieblok en klik vervolgens op Nieuwe sectie.

 Opmerking    Als u de volgorde van de sectietabs in de sidebar wilt wijzigen, klikt u op een sectietab en sleept u deze naar een nieuwe positie.

Terug naar boven Terug naar boven

Uw notities opslaan

OneNote Online heeft geen knop Opslaan. U hoeft in OneNote namelijk nooit uw werk op te slaan zoals in andere programma's.

Terwijl u in uw notitieblokken werkt, wordt alles in OneNote Online automatisch opgeslagen , ongeacht hoe klein of groot uw wijzigingen zijn.U kunt zich dus helemaal concentreren op uw projecten, gedachten of ideeën in plaats van dat u aan computerbestanden moet denken.

Als u uw mening over een tekstbewerking herziet, drukt u op Ctrl+Z (Windows) of ⌘+Z (Mac) om uw laatste actie ongedaan te maken.

Terug naar boven Terug naar boven

OneNote-notities online delen

Omdat uw notitieblok online is opgeslagen, kunt u dit delen door een koppeling te verzenden in plaats van een e-mailbijlage. Door op de koppeling te klikken kunnen mensen uw notities in hun webbrowser lezen.

Opdracht Delen in OneNote Online

Terug naar boven Terug naar boven

Samenwerken in een notitieblok

Samenwerken in een notitieblok is een handige manier om te brainstormen over ideeën of onderzoek te doen voor een groepsproject.

OneNote Online toont bewerkingen terwijl ze worden gemaakt en u kunt zien wie wat op de pagina heeft gedaan: Ga naar Weergave > Auteurs weergeven (klik er nogmaals op om de namen van de auteurs te verbergen).

Opdracht Auteurs weergeven

Met OneNote wordt het notitieblok voor iedereen gesynchroniseerd, zelfs als personen andere apparaten gebruiken. Uw collega's kunnen werken met OneNote Online, de bureaublad-app voor OneNote 2010 of 2013 of OneNote Mobile op hun telefoon of tablet.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
OneNote Online, OneNote Web App