Basistaken in Excel Online

Met Excel Online gebruikt u uw browser om de werkmappen te maken, weer te geven en te bewerken die u opslaat in OneDrive. Als uw organisatie of onderwijsinstelling een Office 365-abonnement heeft of een SharePoint-site, kunt u aan de slag met Excel Online door werkmappen te maken of op te slaan in bibliotheken op uw site.

 Opmerking    Als u Excel Web App gebruikt met SharePoint 2010 of als u Internet Explorer 7 gebruikt, lees dan de artikelen Inleiding tot Excel Web App en Excel Web App in een oogopslag .

Een onlinewerkmap maken

  1. Ga naar OneDrive en klik op Maken > Excel-werkmap.

Een nieuwe werkmap maken

  1. Als u de naam van de werkmap wilt wijzigen, klikt u op de standaardbestandsnaam en typt u een nieuwe naam.

de naam van een bestand wijzigen

Werkmappen online delen

Nadat u een onlinewerkmap hebt gemaakt, kunt u deze delen met vrienden, collega’s of het algemene publiek. Mensen kunnen uw werkbladen bekijken, gegevens sorteren en filteren, en inzoomen op de details van draaitabellen. Dit kunnen ze doen op het web of op een mobiel apparaat.

Als u een werkmap wilt delen, klikt u op Delen en typt u de e-mailadressen van mensen waarmee u de werkmap wilt delen of vraagt u een koppeling aan die u per e-mail kunt sturen aan uw contactpersonen.

Mensen uitnodigen voor het delen van uw werkmap

Bewerken in de browser

Als u wilt gegevens wilt invoeren, een formule wilt maken of eenvoudige opmaak wilt toepassen en er niets gebeurt, is waarschijnlijk de weergave Alleen-lezen actief. Schakel in dat geval over naar de bewerkingsweergave:

Klik op Werkmap bewerken > Bewerken in Excel Online.

Klik op Bewerken in Excel als u meer geavanceerde bewerkingen wilt uitvoeren.

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen door Excel Online. U kunt een wijziging echter altijd ongedaan maken door Ongedaan maken te kiezen of op Ctrl+Z te drukken.

Samen aan hetzelfde werkblad werken

Als u samen met anderen werkt in Excel Online, kunt u het werkblad op de gebruikelijke manier bewerken. Als anderen ook wijzigingen doorvoeren in het werkblad, wordt dit direct aangegeven door Excel Online en ziet u hun aanpassingen meteen. Dit werkt overigens alleen als iedereen werkt met Excel Online (dus niet met de bureaubladtoepassing van Excel).

cijfer dat aangeeft hoeveel mensen er werken aan een werkblad

Zie De beste tips voor het werken in Excel Online.

Afdrukken in Excel Online

  1. Selecteer de cellen of grafiek die u wilt afdrukken en kies vervolgens Bestand > Afdrukken. Als u de volledige werkmap wilt afdrukken, zorg dan dat er geen onderdelen zijn geselecteerd op het moment dat u de opdracht Afdrukken kiest.

Geselecteerde cellen afdrukken

  1. Klik op Afdrukken voor een afdrukvoorbeeld.
  2. Als u toch alles wilt afdrukken in plaats van een bepaald gebied, selecteert u de afdrukoptie Heel werkblad en klikt u op Afdrukken.
  3. Als u tevreden bent over het afdrukvoorbeeld, klikt u op Afdrukken.

Afdrukbare weergave van werkblad

Meer informatie over het afdrukken van rasterlijnen in een werkblad.

 
 
Van toepassing op:
Excel Online