Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Automatisch uitlijnen en spatiëren
Klik slechts eenmaal met de muis om alles in het diagram of een geselecteerd gebied op de juiste manier uit te lijnen en te positioneren.
New
Shapes met miniwerkbalk toevoegen
Voeg met slechts één muisklik shapes toe zonder dat u de tekenpagina hoeft te verlaten dankzij een zwevend venster met veelgebruikte shapes.
New
Shapes toevoegen met automatische uitlijning en spatiëring
Voeg nieuwe shapes toe in verbonden stroomdiagrammen zonder dat u bestaande shapes hoeft te verplaatsen of opnieuw hoeft uit te lijnen. Verwijder shapes uit verbonden stroomdiagrammen zonder dat u overgebleven verbindingslijnen hoeft te verwijderen of opnieuw hoeft te verbinden.  
New
Pagina uitbreiden voor grotere diagrammen
Maak grotere diagrammen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het paginaformaat dankzij uitbreidbaar tekenpapier dat automatisch wordt aangepast aan uw wensen.
New
Diagrammen organiseren met containers
Houd grote diagrammen georganiseerd en overzichtelijk door verwante shapes op een logische en visuele manier te groeperen in containers.
New
Shapes organiseren
Positioneer shapes in een handomdraai nauwkeuriger ten opzichte van elkaar door deze vanuit het venster Shapes naar de pagina te slepen.
Included Included Improved
Kopiëren en plakken
Plak gekopieerde shapes precies in het gewenste gedeelte van de pagina.
Included Included Improved
Voorbeeld van gewijzigde opmaak weergeven
Bekijk hoe opmaakopties als thema's, uitlijning en positionering eruitzien op de tekenpagina voordat u de wijzigingen doorvoert.
New
Een galerie Thema's starten
Maak professionele diagrammen met de nieuwe galerie Thema's.
Included Improved
Ondersteuning voor DWG-bestanden
Converteer, importeer en exporteer DWG-bestanden en geef deze weer.
Included Included Improved
Navigeer eenvoudiger door de gebruikersinterface.
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Gebruikersinterface van Microsoft Office Fluent
Zoek en gebruik de benodigde functies en hulpmiddelen sneller dankzij een nieuwe gebruikersinterface die consistent is met andere Office-toepassingen.
New
Verbeterd venster Shapes
Zoek en selecteer de gewenste stencils en navigeer eenvoudiger tussen deze stencils.
NewNewNew
Gebied met veelgebruikte shapes
Boven aan elk stencil bevat het nieuwe gebied Snelle shapes de shapes die u het meest gebruikt in een stencil.
New
Stencils voor Snelle shapes
Met dit stencil worden de shapes voor het gebied Snelle shapes van elk geopend stencil verzameld in één handige weergave. U hoeft dus niet te schakelen tussen stencils om de gewenste shapes te zoeken.
New
Flexibelere statusbalk
Pas snel het zoomniveau aan, schakel naar een volledig scherm of schakel tussen geopende tekeningen.
NewNewNew
Take advantage of intelligent and advanced process management tools
KEY:
Included =  Feature included Improved =  Improved in Visio 2010New = New in Visio 2010
Intelligent and Advanced Process Management key tools
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
SharePoint Workflow template
Create and monitor SharePoint workflows with an intelligent, advanced template that contains SharePoint workflow rules and logic.
New
SharePoint Workflow import and export
Export your workflow to SharePoint Designer to add configuration details for execution. Import a workflow to Visio to view and modify it visually.
New
Business Process Modeling Notation (BPMN) template
An intelligent, advanced template that contains BPMN shapes and rules.
New
Cross-functional Flowchart template
Optimize diagram creation and modification using this completely redesigned template.
IncludedIncludedImproved
Six Sigma shapes and rules template
A template that contains Six Sigma shapes and rules.
New
Validating diagrams
Ensure accuracy and consistency across your organization using Diagram Validation to check diagrams against common errors and business rules.
New
Turn complex processes into Subprocesses
Break complex processes in diagrams into more manageable pieces using subprocesses. A subprocess is a reusable mini-diagram that resides on its own page, but links to a Subprocess shape in a larger diagram.
New
Value Stream mapping template
Create diagrams based on Lean Methodology and visualize manufacturing processes to facilitate efficiency gains.
IncludedIncluded
EPC and other templates, shapes, and tools
Work with fault-tree analysis tools, Enterprise Process Center (EPC) templates, cross-functional flowcharting templates, and other tools.
IncludedIncludedIncluded
Design Work Flow (3-D) shapes
Design more dynamic workflows with enhanced 3-D shapes.
IncludedIncludedIncluded
Realtimegegevens koppelen en gegevens weergeven
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Gegevens automatisch koppelen en gegevens vernieuwen
Verbind het diagram eenvoudig met een of meer gegevensbronnen, zoals een Excel- of SharePoint Services-lijst. Vernieuw de gegevens handmatig of plan dat deze in Visio automatisch worden vernieuwd op basis van de gedefinieerde intervallen.
NewNew
Realtimegegevens in afbeeldingen
Geef realtimegegevens rechtstreeks in diagrammen weer met heldere kleuren, pictogrammen, symbolen en gegevensbalken op basis van de gedefinieerde voorwaarde voor de gekozen gegevensvelden.
NewNew
Betekenis van gegevens in afbeeldingen
Geef de betekenis van elke gegevensafbeelding binnen het diagram weer.
New
Gegevens voor shapes weergeven en bewerken
Bekijk en bewerk de specifieke gegevens voor elke shape.
NewNewNew
Venster Externe gegevens weergeven
Geef gegevens die aan diagrammen zijn gekoppeld weer in spreadsheets door het venster Externe gegevens te openen.
NewNew
Bedrijfsgegevens visualiseren
Visualiseer en verken bedrijfsgegevens in een hiërarchische indeling waarbij gegevensgroepen en subtotalen op een visuelere manier worden weergegeven dan typerende draaitabelrapporten in Excel.
New
Delen
Met slechts enkele muisklikken deelt u interactieve, vernieuwbare, gegevensgestuurde diagrammen met uw collega's via hun browser.
SLEUTEL:
Included =  Functie inbegrepen Verbeterd =  Verbeterd in Visio 2010Nieuw = Nieuw in Visio 2010
SharePoint-integratie
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Een dynamisch, gegevensgestuurd diagram delen in de browser
Publiceer met slechts een paar klikken met Visio Services een willekeurig diagramtype (statistisch of gekoppeld aan gegevens) in SharePoint Server 2010. Diagrammen worden gerenderd in Microsoft Silverlight (highfidelity) of in PNG-indeling.
Nieuw
Gegevens vernieuwen in de browser
Vernieuw handmatig de realtime gegevens die aan uw diagrammen zijn gekoppeld of configureer de instellingen zodat deze automatisch op de door u gedefinieerde intervallen worden vernieuwd.
Nieuw
Interactief delen in de browser
Pan en zoom in diagrammen, volg hyperlinks in shapes, navigeer door pagina's en verken de gegevens van de shapes.
Nieuw
Visuele mashups maken
Maak visueel interessante realtime dashboards die interactieve, aan gegevens gekoppelde Visio-diagrammen en andere toepassingsservices bevatten. Gebruik de verbindingsfuncties van webonderdelen zonder dat u hiervoor code nodig hebt (basis-mashups) of met integratie van Visio Services API en SharePoint Server (geavanceerde mashups).
Nieuw
Publiceren naar SharePoint Process Repository
Sla zakelijke procesdiagrammen en subprocessen op, deel deze en gebruik deze opnieuw via de integratie van Visio 2010 met de SharePoint 2010 Process Repository.
Nieuw