Tekst en tekstblokken toevoegen, bewerken, verplaatsen of draaien

U kunt tekst toevoegen aan shapes en tekst ook rechtstreeks op een pagina plaatsen.

Wat wilt u doen?


Tekst aan een shape toevoegen

 1. Selecteer de shape.
 2. Typ de tekst.
 3. Maak de tekst op:
  1. Selecteer de shape met de tekst die u wilt opmaken.
  2. Ga naar het tabblad Start en stel in de groep Lettertype de kenmerken van het lettertype in.
  3. Stel op het tabblad Start in de groep Alinea de uitlijning en andere kenmerken in.

U hoeft niet te dubbelklikken op een shape als u tekst wilt toevoegen, maar het kan wel. Wanneer een shape is geselecteerd en u begin te typen, wordt de tekst aan de geselecteerde shape toegevoegd. Als u nog niet hebt ingezoomd op de shape, wordt ingezoomd terwijl u typt. Wanneer u klaar bent met typen, klikt u in een leeg gebied op de pagina of drukt u op Esc en wordt automatisch weer uitgezoomd.

Als u niet wilt dat automatisch wordt ingezoomd op de tekst, doet u het volgende:

 1. Klik op de Microsoft Backstage-knop Microsoft Backstage-knop.
 1. Klik op Opties.
 2. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 3. Voer onder Opties voor bewerken in het vak Automatisch tekst zoomen bij bewerken onder 0 (nul) in voor de tekengrootte

Terug naar boven Terug naar boven

Tekst op een shape bewerken

 1. Dubbelklik op de shape met de tekst die u wilt bewerken.
 2. Bewerk de tekst.
 3. Klik in een leeg gebied op de pagina of druk op Esc als u klaar bent.

Terug naar boven Terug naar boven

Tekst aan een pagina toevoegen

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Hulpmiddelen op het hulpmiddel TekstKnopafbeelding.
 2. Klik ergens op de pagina om een tekstvak te maken, of klik en sleep totdat het tekstvak de gewenste grootte heeft.
 3. Typ de tekst.
 4. Als u klaar bent, klik u in een leeg gebied op de pagina of drukt u op ESC om te voltooien.
 5. Klik op het hulpmiddel AanwijzerKnopafbeelding op het tabblad Start als u wilt terugkeren naar de normale bewerkingsmodus.

Terug naar boven Terug naar boven

Tekst verplaatsen of draaien

Op een shape

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Hulpmiddelen op het hulpmiddel TekstblokKnopafbeelding.
 2. Klik op de shape om het bijbehorende tekstblok (tekstblok: het tekstgebied voor een shape dat verschijnt wanneer u op de shape klikt met het hulpmiddel voor tekst of wanneer u de tekst selecteert met de aanwijzer.) te selecteren.

 Opmerking   Als de tekst zich in een groep bevindt, klikt u eerst om de groep te selecteren en klikt u nogmaals om de tekst in de shape te selecteren.

 1. Sleep de tekst om het tekstblok te verplaatsen of sleep de draaigreep om de tekst te draaien.

Als de aanwijzer zich op een draaigreep (draaihandle: de ronde handle die bovenaan de selectierechthoek van een 2D-shape of een tekstblok wordt weergegeven wanneer de shape of het tekstblok wordt geselecteerd met de aanwijzer of wanneer het blok wordt geselecteerd met de knop Tekstblok.), bevindt, verandert deze in een cirkelvormige pijl Afbeelding van draaiaanwijzer. Terwijl u sleept, verandert de aanwijzer in vier pijlen die samen een cirkel vormen Afbeelding van draaiaanwijzer tijdens het draaien.

Tekst op een shape draaien

Als u het hulpmiddel Aanwijzer weer selecteert, blijft de tekst op dezelfde afstand van de shape en in dezelfde relatieve positie ten opzichte van de shape staan. Als u de tekst sleept met het hulpmiddel Aanwijzer, wordt de shape ook verplaatst, zelfs als de tekst zich niet meer op de shape bevindt. Gebruik het hulpmiddel Tekstblok om de tekst onafhankelijk van de shape te verplaatsen.

Op de pagina

Met het hulpmiddel Aanwijzer kunt u tekst op een pagina verplaatsen en draaien op dezelfde manier als u een shape verplaatst of draait. Klik op de tekst en sleep om de tekst te verplaatsen of gebruik de draaigreep om de tekst te draaien.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Visio 2010