Shapegrepen

Shapes hebben verschillende soorten grepen waarmee u kunt slepen om het uiterlijk, de positie of het gedrag van de shape te wijzigen. U kunt grepen bijvoorbeeld gebruiken om een shape op een andere shape te lijmen, de tekst van een shape te verplaatsen of de curve van een boog te wijzigen.

WeergevenVerbindingspunten

Sommige shapes hebben verbindingspunten Afbeelding van verbindingspunt - blauwe X Afbeelding van buitenwaarts verbindingspunt Afbeelding van buitenwaarts verbindingspunt, waarop u de eindpunten van een 1D-shape (1D-shape: een rechte lijn die u tekent met de tekenhulpmiddelen van Visio of een shape die een beginpunt en een eindpunt heeft en die tussen twee shapes kan worden gelijmd om deze te verbinden.), zoals een verbindingslijn, kunt lijmen. U kunt nieuwe verbindingspunten maken met de knop Verbindingspunt Afbeelding van knop.

Shapes met verbindingspunten waarop een verbindingslijn is gelijmd

Afbeelding van verbindingspunt - blauwe X Afbeelding van buitenwaarts verbindingspunt Afbeelding van buitenwaarts verbindingspunt

WeergevenBesturingsgrepen

Bepaalde shapes hebben besturingsgrepen Afbeelding van besturingsgreep - gele ruitvorm waarmee u de shape kunt wijzigen. Elke besturingsgreep heeft een functie die uniek is voor de shape waarvoor de greep wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een besturingsgreep gebruiken om de ronding van de hoeken van een shape aan te passen of om de vorm van een pijl te wijzigen.

Als u een venstertip voor een besturingsgreep wilt weergeven, plaatst u de aanwijzer op de besturingsgreep.

De aanwijzer stilhouden boven een besturingsgreep om de knopinfo van de greep weer te geven De besturingsgreep van een shape waarmee de lijnafstand wordt aangepast

U kunt de besturingsgreep van deze shape slepen Afbeelding van besturingsgreep - gele ruitvorm om de lijnafstand aan te passen.

Afbeelding van besturingsgreep - gele ruitvorm

WeergevenBesturingspunten

Besturingspunten Afbeelding van besturingspunt - groene X in cirkel worden weergegeven op lijnen, bogen en vrije curven wanneer u deze shapes selecteert met de knop Potlood Afbeelding van knop. U kunt de kromming of symmetrie van een segment wijzigen door besturingspunten te slepen.

Een shape met besturingspunten en hoekpunten

Hoekpunten worden weergegeven als groene, ruitvormige grepen. Besturingspunten worden weergegeven als ronde groene grepen tussen hoekpunten.

 Tip   U kunt ook een shape selecteren die u hebt getekend en vervolgens de Aanwijzer Witte aanwijzer met vierpuntige pijl erboven plaatsen om besturingspunten te laten weergeven. Vervolgens kunt u de Aanwijzer gebruiken om de besturingspunten te bewerken.

Afbeelding van besturingspunt - groene X in cirkel

WeergevenExcentriciteitsgrepen

U gebruikt excentriciteitsgrepen (excentriciteitshandle: de cirkel die aan weerszijden van een stippellijn wordt weergegeven wanneer het besturingspunt van een ellipsboog wordt geselecteerd met het potlood. Door de cirkel te verslepen wijzigt u de hoek en grootte van de excentriciteit van een boog.) Afbeelding van excentriciteitsgreep om de hoek en omvang van de excentriciteit van een elliptische boog aan te passen.

Als u excentriciteitsgrepen wilt weergeven, selecteert u een boog, klikt u op de knop Potlood Afbeelding van knop en klikt u vervolgens op het besturingspunt Afbeelding van besturingspunt - groene X in cirkel in het midden van de boog.

Een boog met excentriciteitsgrepen

Excentriciteitsgrepen worden weergegeven als cirkels aan beide uiteinden van een stippellijn.

Afbeelding van excentriciteitsgrepen

WeergevenGrijze vakjes

Grijze vakjes Vergrendelde shapegreep - afbeelding van slot worden weergegeven in plaats van selectiegrepen op hoeken om aan te geven dat de geselecteerde shape beveiligd (vergrendeld) is tegen bepaalde wijzigingen. Sommige shapes zijn bijvoorbeeld vergrendeld tegen spiegelen, draaien, vergroten en verkleinen of andere wijzigingen die het speciaal geprogrammeerde gedrag van de shapes zouden verstoren.

Een shape die vergrendeld is tegen vergroten/verkleinen of draaien

Als een shape tegen vergroten en verkleinen of tegen draaien is vergrendeld, worden de selectiegrepen van de shape grijs weergegeven.

 Opmerking    Grijze vakjes worden alleen weergegeven wanneer een shape tegen vergroten en verkleinen of tegen draaien is vergrendeld. Als een shape tegen verplaatsen, verwijderen of selecteren is vergrendeld, worden er geen grijze vakjes weergegeven. U kunt deze handelingen echter niet uitvoeren.

Vergrendelde shapegreep - afbeelding van slot

WeergevenDraaigreep

De draaigreep Afbeelding van knop wordt boven aan een shape weergegeven wanneer u deze selecteert. U kunt de draaigreep slepen om de shape te draaien. Het draaipunt wordt aangegeven door een pin (pin: het draaipunt van een shape of tekstblok, gemarkeerd met een cirkel met een plusteken erin.), die u kunt verplaatsen om het draaipunt te verplaatsen.

Een shape met draaigrepen aan de hoeken en een draaipin in het midden

Afbeelding van knop

WeergevenSelectiegrepen en eindpunten

Selectiegrepen Afbeelding van selectiegreep en eindpunten Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken worden weergegeven als u shapes selecteert met de knop Aanwijzer Afbeelding van knop. Als u de grootte van een shape wilt wijzigen, sleept u de selectiegrepen of eindpunten.

De meeste shapes hebben hoekselectiegrepen die u kunt slepen als u de shape proportioneel groter of kleiner wilt maken, en zijselectiegrepen die u kunt slepen als u de zijkanten van de shapes wilt vergroten of verkleinen.

Twee shapes met selectiegrepen op de hoeken en zijkanten

De kleine vakjes op de hoeken en zijkanten van een shape Afbeelding van knop zijn de selectiegrepen van de shape.

Sommige shapes, met inbegrip van alle verbindingsshapes, zijn eendimensionaal (1-D). Eendimensionale shapes hebben eindpunten: een beginpunt Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X en een eindpunt Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken.

2D-shapes met eindpunten en selectiegrepen

Naast een beginpunt Afbeelding van knop en een eindpunt Afbeelding van knop hebben sommige 1D-shapes ook twee selectiegrepen Afbeelding van knop.

Afbeelding van selectiegreep Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken;

WeergevenHoekpunten

Hoekpunten Afbeelding van hoekpuntgreep worden weergegeven als u een shape selecteert met de knop Potlood Afbeelding van knop, Lijn Afbeelding van knop, Boog Afbeelding van knop of Vrije vorm Afbeelding van knop. U kunt een hoekpunt slepen om de vorm van een shape te wijzigen en u kunt hoekpunten toevoegen of verwijderen om het aantal lijnsegmenten in een shape te wijzigen.

 Tip   U kunt ook een shape selecteren die u hebt getekend en vervolgens de Aanwijzer Witte aanwijzer met vierpuntige pijl erboven plaatsen om hoekpunten te laten weergeven. Vervolgens kunt u de Aanwijzer gebruiken om de hoekpunten te bewerken.

Afbeelding van hoekpuntgreep