Organigrammen maken in Office 2003

Van toepassing op
2003-versie van de volgende Microsoft Office 2003-programma's:
Excel 2003, PowerPoint® 2003, Visio® 2003 en Word 2003

Een organigram is een grafische weergave van de managementstructuur van een organisatie. Er zijn verschillende manieren om een organigram te maken in Microsoft Office 2003, afhankelijk van het Office 2003-programma dat u wilt gebruiken.

Voorbeeld van eenvoudig organigram

Visio gebruiken, het beste programma voor het maken van organigrammen

Microsoft Office Visio 2003 heeft de uitgebreidste verzameling voorzieningen voor organigrammen, waaronder een groot aantal uiteenlopende vormen, verbindingslijnen, indelingen en ontwerpopties. Als u Visio hebt, is dit de beste oplossing voor het maken van organigrammen.

U kunt een organigram rechtstreeks in Visio maken, opslaan en afdrukken of u kunt een organigram vanuit Visio kopiëren naar een presentatie, document, werkblad, publicatie of ander Office-document.

Voorbeeld van een organigram dat in Visio is gemaakt

Organigram in Visio

Met de sjabloon Organigram in Visio kunt u het volgende doen:

 • Automatisch een hiërarchie maken door vormen voor ondergeschikten op vormen voor managers of directieleden te slepen.
 • Afbeeldingen toevoegen aan vormen.
 • Tekstvelden die u kunt aanpassen aan vormen toevoegen en deze velden opslaan als aangepaste eigenschappen.
 • Verdere rapportagerelaties aangeven met onderbroken verbindingslijnen.
 • Vormen op verschillende pagina's synchroniseren.
 • Met een wizard organigrammen genereren uit personeelsgegevens die zijn opgeslagen in gegevensbestanden.
 • Verschillende versies van een organigram vergelijken en een rapport met de verschillen genereren.
 • Experimenteren met verschillende indelingen zonder vormen handmatig te verplaatsen.
 • Het uiterlijk van een organigram wijzigen door het ontwerpthema en de kleur van de vormen te wijzigen.

Klik op een van de volgende koppelingen voor meer informatie over het maken van organigrammen in Visio:

Organigrammen maken in Excel, PowerPoint en Word

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 en Microsoft Office Word 2003 bevatten allemaal specifieke hulpmiddelen voor het maken van complexe organigrammen, waaronder een werkbalk Organigram met verschillende opties voor de indeling en diverse organigramvormen. U kunt een organigram rechtstreeks in een van deze programma's maken, opslaan of afdrukken of u kunt een organigram vanuit een van deze programma's kopiëren naar een publicatie of ander Office-document.

Voorbeeldorganigram in Word, Excel of PowerPoint

Organigrammen maken in PowerPoint, Word of Excel

In PowerPoint, Word of Excel kunt u een organigram maken met behulp van de werkbalk Organigram. Wijs in het menu Invoegen de optie Afbeelding aan en klik op Organigram.

Klik op een van de volgende koppelingen voor meer informatie over het maken van organigrammen in PowerPoint, Word of Excel:

Werken met organigrammen in Publisher

In Microsoft Office Publisher 2003 kunt u een eenvoudig organigram maken met de tekenhulpmiddelen van Autovormen. Als u echter Visio, Excel, PowerPoint of Word hebt, krijgt u een beter resultaat als u een organigram maakt in een van deze programma's en het vervolgens kopieert en in de publicatie plakt.

Voorbeeld van organigram in Publisher

Organigrammen aan een publicatie toevoegen

Als het organigram dat u aan een publicatie wilt toevoegen, compleet is en u hierin geen wijzigingen wilt aanbrengen nadat u het in de publicatie hebt geplakt, kopieert u het organigram in het programma dat u hebt gebruikt om het organigram te maken en gebruikt u de opdracht Plakken (in het menu Bewerken) in Publisher. Als u echter wijzigingen in het organigram wilt aanbrengen nadat u het in de publicatie hebt geplakt, plakt u het organigram als volgt als een ingesloten object (ingesloten object: een object (verzameling gegevens) dat in één bestand (het bronbestand) is gemaakt en in een ander bestand (het doelbestand) is ingevoegd. Een ingesloten object maakt deel uit van het doelbestand. Als u het ingesloten object wijzigt, worden deze wijzigingen weergegeven in het doelbestand.):

 1. Het organigram kopiëren:
  • Kopieer het volledige organigram in Visio.
  • Kopieer in Excel enkele extra cellen rond het organigram.
  • Kopieer in PowerPoint de volledige dia die het organigram bevat.
  • Maak het organigram in Word op als In tekstregel (via de opdracht Organigram in het menu Opmaak, op het tabblad Indeling) en kopieer extra tekst of ten minste een alineamarkering boven of onder het organigram. Klik op 'In line afbeeldingen wijzigen in zwevende afbeeldingen en omgekeerd' in het gedeelte Zie ook van dit artikel voor informatie over het opmaken van een afbeelding als In tekstregel.
 2. Klik in de Publisher-publicatie waar u het organigram wilt toevoegen.
 3. Klik in het menu Bewerken op Plakken speciaal.
 4. Klik in het dialoogvenster Plakken speciaal op Microsoft Visio-tekening, Microsoft Office Word-document, Microsoft PowerPoint-dia of Microsoft Office Excel-werkblad en klik op OK.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het organigram dat u als een ingesloten object hebt geplakt, dubbelklikt u op het organigram in de publicatie.

 Opmerking   Als u het organigram wilt bekijken dat u als Microsoft Office Excel-werkbladobject hebt geplakt, moet u mogelijk op het organigram dubbelklikken in de publicatie en bladeren totdat het organigram zichtbaar is.

Een vooraf ontworpen sjabloon gebruiken om snel een organigram te maken

U kunt ook een organigram maken op basis van een professioneel ontworpen sjabloon. Op Microsoft Office Online is een verzameling sjablonen voor organigrammen te vinden voor Visio, PowerPoint en Publisher. Wanneer u op Office Online een sjabloon vindt die u aanstaat, kunt u die naar uw computer downloaden en hierin wijzigingen aanbrengen met het Microsoft Office-programma van uw keuze.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Visio 2003, Word 2003