Een organigram maken zonder externe gegevens

Een organigram is een diagram dat de relaties tussen werknemers, functies en groepen laat zien.

U kunt zelf een organigram tekenen met de organigramshapes en deze op de gebruikelijke manier met verbindingslijnen verbinden. Als u alle werknemersgegevens hebt opgeslagen in een document zoals een Excel-werkblad of in een Exchange Server-adreslijst, kan Visio echter een diagram genereren waarin de shapes en verbindingslijnen voor u worden toegevoegd. Zie Automatisch een organigram maken op basis van werknemersgegevens voor meer informatie.

U zoekt de juiste sjabloon waarmee u wilt beginnen door te klikken op Bestand > Nieuw en Organigram te typen in het zoekvak.

Er zijn enkele sjablonen beschikbaar voor organigrammen. Kies een organigram waarvan de naam niet het woord Wizard bevat.

  1. Sleep vanuit het stencil Shapes voor organigrammen de shape op het bovenste niveau van uw organisatie, zoals Executive, naar de pagina.
  2. Terwijl de shape is geselecteerd, typt u een functie voor de shape. Druk op Esc, selecteer het tekstvak Naam en typ een naam. De naam van uw directeur kan bijvoorbeeld Richard de Goederen zijn.
  3. Sleep een shape voor de eerste ondergeschikte persoon naar het midden van de reeds aanwezige shape. Zo worden automatisch beide shapes hiërarchisch aan elkaar gekoppeld.
  4. U voltooit het organigram door onderliggende shapes naar bovenliggende shapes te slepen en voor elke shape een naam en functie op te geven.

De indeling wijzigen, shapes wijzigen en foto's invoegen

De sjablonen voor Organigram voegen het tabblad Organigram toe aan het lint. Gebruik de hulpmiddelen op dit tabblad als u ingrijpende wijzigingen wilt aanbrengen in de manier waarop het diagram eruitziet.

De groepen Indeling en Schikken bevatten hulpmiddelen voor het wijzigen van de indeling en hiërarchie van de shapes.

U gebruikt de galerie Shapes om de stijl van de shapes in het diagram te kiezen. Gebruik de hulpmiddelen in de groep Afbeelding om een foto in te voegen in de geselecteerde shape, de tijdelijke aanduiding voor de foto te verwijderen of de foto te wijzigen nadat u deze in een shape hebt ingevoegd.

De groep Organisatiegegevens bevat hulpmiddelen voor het importeren van gegevens uit een externe bron met behulp van de wizard, het exporteren van organisatiegegevens naar Excel of een tekstbestand, en het vergelijken van de gegevens in het diagram met een externe gegevensbron.

Teams weergeven met het teamkader of stippellijnen

Als u een organigram hebt gemaakt, kunt u de informatie zodanig herschikken dat deze virtuele teamrelaties weergeeft. Plaats verwante shapes bij elkaar en voeg verbindingsstippellijnen toe om secundaire relatiestructuren aan te geven, of gebruik de shape Teamkader om een virtueel team te markeren. De stippellijnverbinding gedraagt zich als een gewone verbindingslijn. Het teamkader is een rechthoekige shape die u kunt gebruiken om teams visueel te groeperen en namen te geven.

 
 
Van toepassing op:
Visio 2013, Visio Professional 2013