Pagina 7 van 16VORIGEVOLGENDE

Gegevens aan diagrammen koppelen II: Gegevensafbeeldingen

Shape met getypte tekst en tekst in de vorm van een gegevensbijschrift

Een shape kan een combinatie van getypte tekst en tekst in de vorm van gegevensbijschriften bevatten.

We hebben het al even aangestipt in de cursus 'Gegevens aan diagrammen koppelen I: Aan de slag', maar het kan geen kwaad u er nogmaals op te wijzen: u kunt de tekst in een gegevensafbeelding niet selecteren en u kunt er niet overheen typen. Deze tekst wordt weergegeven nadat de gegevens in uw kolommen aan de shape zijn gekoppeld.

Een shape met tekst van gekoppelde gegevens kan echter ook gewone tekst bevatten, d.w.z. tekst die u op de shape hebt getypt. In dit voorbeeld komen beide soorten tekst voor: getypte tekst (Henry Larsen) en tekst van gegevens (Afdeling, Verkoop, Lopende bestellingen, enzovoort). Een shape kan een combinatie van getypte tekst en tekst in de vorm van gegevensbijschriften bevatten.

Doe de volgende test zodat u zeker weet dat u het materiaal begrijpt. Uw antwoorden zijn privé en de testresultaten worden niet van een score voorzien.


Welk element in de volgende afbeelding is een gegevensafbeelding?

Een shape met gegevens

De snelheidsmeter en de balk zijn gegevensafbeeldingen.

De tekst, de balk en de snelheidsmeter zijn de gegevensafbeelding.

Alleen de tekst. Die ziet er wel uit als tekst, maar is eigenlijk een gegevensafbeelding.

De afbeelding van de persoon.

Welk element in de volgende afbeelding is een gegevensbijschrift?

Een shape met gegevens

De persoon achter het bureau.

De snelheidsmeter is een gegevensbijschrift.

De tekst, de balk en de snelheidsmeter vormen samen één groot gegevensbijschrift.

Alleen de tekst is een gegevensbijschrift.

Waaruit zijn de gegevens van het gegevensbijschrift afkomstig?

Tekst die u op de shape hebt getypt.

Uit de Visio-stencilbibliotheek.

Uit een hele rij.

Uit een kolom in een rij.

In het volgende dialoogvenster ziet u vier items onder Gegevensveld. Wat betekent dat?

Het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken met drie tekstitems en één gegevensbalkitem

De gegevensafbeelding bevat vier bijschriften: drie met tekst en een met een balk.

De gegevensafbeelding bevat drie bijschriften, alle drie met tekst.

De gegevensafbeelding bevat vier bijschriften: een met de tekst, een met de balk, een met de snelheidsmeter en een met een pictogram.

De gegevensafbeelding bevat twee bijschriften: een met de tekst en een met de balk.

Als u tekst op een shape typt en vervolgens een tekstbijschrift met gekoppelde gegevens aan de shape toewijst, wat gebeurt er dan?

Op de shape wordt alleen de tekst voor de gegevens weergegeven.

Op de shape wordt alleen de getypte tekst weergegeven.

Op de shape wordt zowel de getypte tekst als het tekstbijschrift weergegeven, maar het tekstbijschrift wordt niet bijgewerkt als u de gegevens vernieuwt.

Op de shape wordt zowel de getypte tekst als het tekstbijschrift weergegeven, maar de getypte tekst wordt niet bijgewerkt als u de gegevens vernieuwt.

Pagina 7 van 16VORIGEVOLGENDE