Pagina 3 van 17VORIGEVOLGENDE

Projecttaken koppelen

Niet-gekoppelde taken beginnen op de begindatum van het project

Toelichting 1 Alle taken in een Projectplanning beginnen op de begindatum van het project tenzij u een andere datum opgeeft.
Toelichting 2 Als er geen taakafhankelijkheden of -beperkingen worden toegepast, valt de einddatum van het project gelijk met de einddatum van de langstdurende taak.
Toelichting 3 Taakafhankelijkheden, zoals de afhankelijkheid Begin na einde tussen de eerste en tweede taken (hier getoond), kunnen de geplande einddatum van het project wijzigen.

Nadat u uw taakplannen hebt gedefinieerd en hebt ingeschat hoelang het duurt voordat ze zijn voltooid, bent u gereed om de taken te plannen door taakafhankelijkheidskoppelingen te maken.

In Project worden alle taken standaard zodanig gepland dat ze op de begindatum van het project beginnen en wordt de einddatum berekend op basis van de laatst te voltooien taak.

Als u taakafhankelijkheden invoert, wordt in Project het schema aangepast zodat nauwkeurigere datums aan elke taak kunnen worden toegewezen.

Pagina 3 van 17VORIGEVOLGENDE