Pagina 1 van 17VORIGEVOLGENDE

Query's III: parameterquery's maken waarmee gebruikers om invoer wordt gevraagd

Parameterquery's waarmee gebruikers om invoer wordt gevraagd
Een parameterquery van Microsoft Access komt van pas wanneer u regelmatig soortgelijke zoekacties met andere waarden moet uitvoeren. Als u al bekend met een normale selectiequery, leert u hier hoe u deze in een parameterquery kunt veranderen.

Informatie over deze cursus

Deze cursus omvat het volgende:

  • Drie lessen waarin u zelf het tempo bepaalt en waarmee u praktische ervaring opdoet.
  • Een korte test aan het einde van elke les (er wordt geen beoordelingscijfer voor gegeven).
  • Een Snelzoekkaart die u ook buiten de cursus kunt gebruiken.

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus kunt u:

  • Bepalen wanneer en hoe u parameterquery's gebruikt.
  • Een parameterquery instellen en uitvoeren, zodat gebruikers gevraagd wordt de gezochte gegevens in te voeren.
  • Een parameterquery instellen waarmee alle gegevens tussen twee waarden worden opgehaald.

Voert u keer op keer hetzelfde type query uit, maar dan telkens met nieuwe waarden?

Misschien stuurt u mensen rekeningen voor verleende diensten tijdens een van verschillende perioden. Of u controleert verzendingen naar telkens een andere regio. Het is ook mogelijk dat u verschillende kortingspercentages hanteert voor klanten waarvan het totale aankoopbedrag tussen bepaalde bedragen valt.

In alle gevallen waarin u querydetails tijdens het gebruik van de query moet aanpassen, kunt u het proces vereenvoudigen met behulp van een parameterquery van Access.

Als u meer wilt weten over deze cursus, leest u het overzicht in het midden van deze pagina of de inhoudsopgave in de linkerkolom. Vervolgens klikt u op Volgende om te beginnen met de eerste les.


Doe deze cursus pas nadat u "Inleiding tot databases" en "Query's I: Antwoord krijgen met query's" hebt gedaan of wanneer u een basiskennis van databasetabellen en query's hebt.

Pagina 1 van 17VORIGEVOLGENDE