Pagina 8 van 17VORIGEVOLGENDE

Projecttaken koppelen

Afhankelijkheid Einde na begin

Taak 2 kan niet worden beëindigd voordat Taak 1 is gestart: ze hebben een afhankelijkheid Einde na begin.

Als de begindatum van Taak 1 de einddatum van Taak 2 bepaalt, hebben de taken een afhankelijkheid Einde na begin (EB).

Dit is in Project de procedure voor het maken van een just in time-planning. Als een gerelateerde taak bijvoorbeeld moet worden voltooid vóór de einddatum van een mijlpaal of project, maar het er niet precies toe doet wanneer en u niet laat wilt eindigen omdat u de just in time-taak niet wilt beïnvloeden, kunt u een EB-afhankelijkheid maken tussen de taak die u just in time wilt plannen (de voorafgaande taak) en de daaraan gerelateerde taak (de opvolgende taak).

In de praktijk komt de EB-afhankelijkheid minder vaak voor dan de andere typen afhankelijkheden.

Doe de volgende test zodat u zeker weet dat u het materiaal begrijpt. Uw antwoorden zijn privé en de testresultaten worden niet van een score voorzien.


Als u niet zeker weet hoe de werkzaamheden van Taak A zich verhouden tot de werkzaamheden van Taak B, welk type afhankelijkheid moet u dan maken?

Gelijk begin (GB)

Begin na einde (BE)

Gelijk einde (GE)

Einde na begin (EB)

Nadat de taken 'Tapijt leggen' en 'Lampen installeren' beide zijn beëindigd, moet de taak 'Muren verven' direct beginnen. Als u deze taakrelaties in uw plan wilt opnemen, welke afhankelijkheidstypen moet u dan maken?

'Tapijt leggen' Begin na einde met 'Lampen installeren', en 'Lampen installeren' Begin na einde met 'Muren verven'.

'Tapijt leggen' Gelijk begin met 'Lampen installeren', en 'Muren verven' Begin na einde met 'Tapijt leggen'.

'Tapijt leggen' Gelijk einde met 'Lampen installeren', en 'Muren verven' Begin na einde met 'Tapijt leggen'.

Een schrijver heeft 12 dagen nodig om een handleiding te schrijven en een editor 6 dagen om het te bewerken. Welk type afhankelijkheid zorgt ervoor dat de werkzaamheden in zo min mogelijk tijd wordt voltooid?

BE: voltooi het schrijven en begin vervolgens met bewerken.

GB: begin met schrijven en begin tegelijkertijd met bewerken.

GE: voltooi de bewerking tegelijkertijd met het schrijven.

Pagina 8 van 17VORIGEVOLGENDE